In sy "Computer Threat Overview" hersien die Nasionale Inligtingstelselsekuriteitsagentskap (ANSSI) die belangrikste neigings wat die kuberlandskap in 2021 gekenmerk het en beklemtoon die risiko's van korttermynontwikkeling. Terwyl die veralgemening van digitale gebruike - dikwels swak beheer - steeds 'n uitdaging vir maatskappye en administrasies verteenwoordig, neem die agentskap 'n konstante verbetering in die vermoëns van kwaadwillige akteurs waar. Dus, die aantal bewese inbrake in inligtingstelsels wat aan ANSSI gerapporteer is, het tussen 37 en 2020 met 2021% toegeneem (786 in 2020 vergeleke met 1082 in 2021, dit wil sê nou byna 3 bewese inbrake per dag).