Kollektiewe ooreenkomste: 'n jaarlikse bonus onderhewig aan die teenwoordigheid van personeel

'n Werknemer het beslag gelê op die nywerheidstribunaalregters na sy ontslag weens ernstige wangedrag op 11 Desember 2012. Hy het sy ontslag betwis en ook die betaling van 'n jaarlikse bonus versoek waarvoor die toepaslike kollektiewe ooreenkoms voorsiening maak.

Op die eerste punt het hy sy saak gedeeltelik gewen. Die eerste regters het inderdaad gemeen dat die feite wat teen die werknemer beweer word nie ernstige wangedrag daarstel nie, maar 'n werklike en ernstige oorsaak vir ontslag. Hulle het die werkgewer dus veroordeel om die bedrae waarvan die werknemer ontneem is weens die kwalifikasie van ernstige wangedrag aan hom te betaal: 'n terugbetaling vir die tydperk van aflegging, asook bedrae ten opsigte van die vergoeding vir kennisgewing en skeidingsvergoeding.

Op die tweede punt het die regters die werknemer se versoek van die hand gewys, aangesien laasgenoemde nie aan die voorwaardes vir die verkryging van die bonus voldoen het nie. Hiervoor is voorsiening gemaak deur die kollektiewe ooreenkoms vir die klein- en groothandel hoofsaaklik in voedsel (art. 3.6)...

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Vereenvoudigde siekteverlof: u sal die ondersteunende dokumente per e-pos kan stuur