Die mid-loopbaan besoek is 'n nuwe stelsel ingestel deur die wet van 2 Augustus 2021.


Hierdie besoek laat toe:
d ''n inventaris opstel die toereikendheid tussen die werkstasie en die werknemer se gesondheidstoestand,
devalueer die risiko's beroepsdisintegrasie en die voorkoming van beroepsrisiko's, met inagneming van die ontwikkeling van hul vermoëns, volgens hul professionele loopbaan, hul ouderdom en hul gesondheidstoestand;
die werknemer op te voed die uitdagings van veroudering by die werk en die voorkoming van beroepsrisiko's.


Tydens hierdie besoek kan die dokter individuele maatreëls voorstel vir die aanpassing, aanpassing of transformasie van die werkstasie of maatreëls vir die aanpassing van werktyd.