Ja, word 'n verslag deur die tutor in samewerking met die begunstigde opgestel.
Hierdie balans moet toelaat bepaal of dit nodig is om nuwe fasiliteite te verskaf of die mobilisering van 'n ander PDP-toestel byvoorbeeld.

Dit herinner/spesifiseer die praktiese modaliteite van die verhoor onder toesig (doelwitte, begindatum en einddatum, organisasie van werktyd, of die verhoor onder toesig op die aanvanklike pos of op 'n ander pos uitgevoer is, die betrokke aktiwiteitsektor, die naam van die tutor in die maatskappy en sy posisie, die take uitgevoer gedurende die tydperk en die waarnemings, die faktore wat die terugkeer na werk vergemaklik en die faktore wat dit beperk, die behoeftes vir aanpassings: tegnies, organisatories, menslik, in opleiding of ander).

Die verslag word gestuur aan die beroepsgeneesheer van die werkgewer, aan die gesondheidsversekering maatskaplike diens en aan die gespesialiseerde plasingsorganisasie wat verantwoordelik is vir die ondersteuning en hou van gestremde mense in diens, soos Cap emploi, indien van toepassing.

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Het ek die reg om te weier om die kaartjies terug te betaal sonder bewyse?