Die CPNEF het baie behoeftes geïdentifiseer, maar twee temas is noodsaaklik en word onmiddellik onderwerp (Fase 1).

1. La persoonlike hervatting opleiding. Dit gaan oor :

om die publiek te verwelkom met verwysing na die struktuurprojek deur "hindernisgebare" en "fisiese distansieer" -maatreëls te integreer, om die veiligheid van werknemers, vrywilligers en gebruikers te verseker, in lyn met die aktiwiteite en beginsels van ingryping van strukture.

Daar sal aandag gegee word aan die publiek, veral kinders en tieners, wat vrae kan opper en morele en emosionele gevolge kan bied as gevolg van die konteks waarin hulle die opsluiting ervaar het.

om die struktuurprojek te implementeer terwyl die houding van die deelnemers aan die opvoeding van aangesig tot aangesig aangepas word, asook hul opvoedkundige benaderings gedurende die tyd van aktiwiteite met die verwelkomende gehore.

2. Spanbestuur opleiding in 'n konteks van beduidende ontwikkeling van telewerk of hervatting van aktiwiteit, maar ook van 'tydelike onderbreking' met die professionele omgewing vir werknemers in gedeeltelike werkloosheid / neerhalende stop: animasie van spanne, opvolg van die prestasies, kommunikasie, handhawing van die samehorigheid van die span en