Bedanking kan nie veronderstel word nie.

'N Bedanking is slegs geldig indien die werknemer duidelik en onomwonde sy begeerte uitspreek om die dienskontrak te beëindig.

Die bedanking van die werknemer kan voortspruit uit 'n eenvoudige mondelinge verklaring.

U kollektiewe ooreenkoms kan bepaal dat bedanking onderhewig is aan 'n spesifieke prosedure.

U kan nie uit die gedrag van die werknemer aflei dat hy wil bedank nie. Om die vertrek van die werknemer as bedanking te beskou, moet hy 'n duidelike en onomwonde begeerte getoon het om die maatskappy te verlaat.

As u geen nuus van 'n werknemer het nie, kan u hierdie ongeregverdigde afwesigheid nie interpreteer as bewys van 'n duidelike en onomwonde begeerte om te bedank nie!

Nie, die ongeregverdigde afwesigheid en die stilte van die werknemer laat u nie toe om te dink dat hy bedank nie.

U moet optree. In die eerste plek gee u die betrokke persoon om sy afwesigheid te regverdig of om na sy werkstasie terug te keer, terwyl u hom waarsku dat 'n sanksie teen hom geneem kan word as hy nie reageer nie.

As u nie reageer nie, moet u die gevolge van die ongeregverdigde afwesigheid teken en die werknemer ontslaan as u hierdie maatreël nodig ag.

As u die ...