Siekteverlof: opskorting van die dienskontrak

Die siekteverlof skort die dienskontrak op. Die werknemer verskaf nie meer sy werk nie. As hy aan die voorwaardes vir aanspraak voldoen, betaal die primêre siekefonds daaglikse voordele vir sosiale sekerheid (IJSS). Daar kan ook van u verwag word om addisionele salaris aan hom te betaal:

óf in die toepassing van die Labour Code (art. L. 1226-1); óf in die toepassing van u kollektiewe ooreenkoms.

'N Afwesigheid weens siekte het gevolglik gevolge vir die vestiging van die betaalstrokie, veral of u salarisonderhoud doen al dan nie.

Selfs as die dienskontrak van 'n werknemer met siekteverlof opgeskort word, moet laasgenoemde voldoen aan die verpligtinge verbonde aan sy dienskontrak. Vir hom beteken dit om 'n lojaliteitverpligting na te kom.

Siekteverlof en respek vir die lojaliteitplig

Die werknemer met verlof mag nie sy werkgewer benadeel nie. As die werknemer dus nie die verpligtinge nakom wat voortspruit uit die goedertroue uitvoering van sy dienskontrak nie, sal u waarskynlik ...

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Kunsmatige ventilasie: die grondbeginsels