Deesdae staan ​​ons in die gesig reële inflasie, en om hierdie rede is die regering versigtig om nie afgetredenes in die steek te laat nie. Die wet op koopkrag, wat aan die Raad van Ministers voorgelê is en op die goedkeuring van die Parlement wag, sluit talle maatreëls in wat daarop gemik is koopkrag te beskerm wat reeds werklik verswak is. So onder watter voorwaardes en watter voordele is pensioenarisse geregtig? Ons sal dit alles in die volgende artikel sien! Fokus!

Wat jy moet weet oor die herwaardasie van aftreepensioene

Dit was een van president Emmanuel Macron se simboliese beloftes aan afgetredenes. Na 'n paar weke van onduidelikheid, het die regering besluit, dit wil hê basiese pensioene te verhoog pensioenarisse en invalides met 4% vanaf 1 Julie. 'n Godsgeskenk vir ons ouderlinge, wat onlangs gesukkel het om hul inkopietrollies vol te maak!

Maar hoe vertaal hierdie herwaardasie? Konkreet, iemand wat het 'n pensioen ter waarde van €1 200 sal 60 € meer per maand ontvang, verduidelik Elisabeth Borne. "Ons gaan ook die verhoging van 1% in die inkomste wat geraak is sedert die begin van die jaar konsolideer", het weereens aan die Parysenaars die assistent van die Eerste Minister verklaar.

Na die aanvaarding van die wetsontwerp deur die Kongres, het afgetredenes hierdie toename in hul bankrekeninge vanaf 9 Augustus gesien, omdat hul Julie basiese pensioen daardie dag betaal is. Daar moet egter op gelet word dat hierdie herbeoordeling slegs betrekking het basiese pensioene. Aanvullende pensioene wat deur die maatskaplike vennoot bestuur word en nie deur die Staat nie, word nie deur hierdie verhoging geraak nie.

LEES  Die bedrag, die betrokke persone en die betaling van die koopkragtjek

Watter werknemers word deur die koopkragbonus vir afgetredenes geraak?

U moet dit weet uitsonderlike kragbonus d'achat is bedoel vir almal:

  • die werkers;
  • die medewerkers ;
  • die werknemers;
  • openbare of private kontrakteurs;
  • amptenare.

Daarom kan alle werknemers wat aan 'n maatskappy gekoppel is deur 'n dienskontrak of binne die raamwerk van 'n openbare owerheid (EPIC of EPA) daarby baat vind, op die datum van betaling, die datum van aflewering van die kontrak aan die bevoegde owerheid of die datum van ondertekening van eensydige besluit van die werkgewer daaragter!

'n Eensydige ooreenkoms of besluit moet die datum van die werker se teenwoordigheid spesifiseer uit die beskikbare opsies. Dit sluit in voltydse of deeltydse werknemers, houers van 'n vakleerlingskap- of professionaliseringskontrak, ens.

In elk geval en soos deur die wet bepaal, is daar slegs bonusse betaal aan werknemers wie se vergoeding minder as drie keer die jaarlikse waarde van die bruto minimum loon (wat ooreenstem met die dienstydperk gespesifiseer in die kontrak) wat vrygestel is van belasting en sosiale sekerheid. Dit is raadsaam om na die webwerf van die Openbare Mag te gaan om meer inligting te kry oor die skale van berekeninge van die aftrede en om te weet of jy werklik in aanmerking kom vir hierdie bonus op die koopkrag.

Bevoegde pensioenversekering vir afgetredenes

Hierdie koopkraghulpmiddels bly bedoel vir verdienstelike ontvangers. Sommige van hierdie minimums is die RSA, die Gestremde Volwasse Toelae en selfs Aktiwiteitsbonusse. Sodra jy die minimum pensioen uit die algemene skema onttrek, sorg die pensioenversekering daarvoor om te betaal die inflasietoeslag. Dit is byvoorbeeld die geval as jy 'n werknemer en selfstandige is. Wat die ander pensioenskemas betref, dra hulle slegs by tot hierdie betaling as hulle nie pensioene van die algemene skema ontvang nie. 'n Voordeel van €100 sal betaal word aan afgetredenes wie se netto sosiale bydraes was minder as €2 000 in Oktober 2021. Alle pensioene wat ontvang word, word in ag geneem, of dit inkomste is uit:

  • basis ;
  • aanvullend;
  • individu;
  • termyn.
LEES  Gratis opleiding in entrepreneurskap: die sleutels tot sukses

Met een uitsondering: in die geval van gelyktydige indiensneming en aftrede, gedeeltelike aftrede en ontvangs van 'n oorlewingspensioen gelyktydig met werk, sal die werkgewer dan hoofsaaklik 'n verhoging vir inflasie betaal.