Nie-implementering van die BDES: risiko's vir die maatskappy

Die feit dat 'n maatskappy nie die BDES oprig nie, stel dit bloot aan strafregtelike optrede weens die oortreding (tot 'n boete van 7500 euro).

Hierdie optrede kan ingestel word deur die verteenwoordigers van die personeel van die maatskappy (hulle vra direk by die strafhof om die hindernis vir hul behoorlike funksionering te erken) of na die oordrag van 'n verslag van die arbeidsinspektoraat.
Personeelverteenwoordigers kan ook dringende sake na die regter verwys om nakoming te beveel.

Maar dit is nie al nie! Die Cassation Court het reeds ander belangrike gevolge uitgelig:

Die afwesigheid van 'n BDES kan u ook in stryd bring met u verpligtinge met betrekking tot die professionele gelykheidsindeks, aangesien die uitslae en die berekeningsmetode via die BDES aan die verkose amptenare gekommunikeer moet word.

En moenie dink dat u veilig is as u 'n BDES opstel nie: om van sanksies te ontsnap, benodig u 'n volledige en bygewerkte BDES ...

Nie-oprigting van die BDES: 'n oorsaak van afdanking van die MH-bestuurder

In die betrokke geval 'n werknemer wat verantwoordelik is vir menslike hulpbronne