Print Friendly, PDF & Email

Handgeskrewe of nie, skryf is noodsaaklik in die professionele wêreld. Dit is inderdaad 'n element wat deel uitmaak van u daaglikse missies en wat 'n belangrike rol in u uitruilings speel. Daarbenewens is dit belangrik om effektief te skryf om 'n goeie beeld te gee van jouself, maar ook van die onderneming wat jy verteenwoordig. Om dit te kan doen, moet u 'n funksionele skryfstrategie hê.

'N Drie-stap proses

'N Goeie skryfstrategie is 'n drie-stap proses. Dit is inderdaad vanselfsprekend dat u nie die soeke na idees, die skryf van kwaliteitsinne sowel as die respek vir leestekens kan kombineer nie. Dit is alles take wat lei tot kognitiewe oorlading.

Dit is die rede waarom u 'n benadering moet volg om te verhoed dat u vinnig oorweldig word. Dit het die vorm van 'n werkverdeling wat in drie fases verdeel is.

Eerstens moet u die inhoud van u plasings voorberei. Dan moet u die opmaak doen en dan na die teks terugkeer.

Die skryfstrategie

Elke fase van die beplanning van u produksie moet noukeurig gevolg word.

Berei die boodskap voor

Dit is 'n fase wat nie baie skryfwerk nodig het nie, maar tog die basis vorm van u produksie.

Dit is hier waar u die boodskap sal definieer volgens die konteks en die ontvanger. Die vrae is dus WIE'S? en waarom ? Dit is hierdeur dat u nuttige inligting vir die leser kan voorbeskou.

LEES  Leer hoe om inligting te sintetiseer, al die wenke om dit te bereik

Dit sal natuurlik 'n geleentheid wees om die behoeftes te beoordeel op grond van u kennis van die ontvanger, die situasie en u kommunikasiedoelstellings. Dan moet u die nodige inligting versamel en dit dan prioritiseer om 'n samehangende plan op te stel.

Formatering

Dit is die fase waar die idees van die plan in 'n geskrewe teks omgeskakel word.

U sal dus aan woorde en sinne werk om georganiseerde en samehangende formulerings te verkry. Weet in die sin dat geskrewe taal eendimensioneel is, aangesien dit lineêr is. Daarom begin 'n sin met 'n hoofletter en eindig met 'n punt. Net so moet elke sin 'n onderwerp, werkwoord en aanvulling bevat.

In u beskrywing is dit noodsaaklik dat die ontvanger die teks op 'n logiese manier kan verstaan. Daarom moet u sorg dat u u woorde kies en die samestelling van die paragrawe definieer.

Tekshersiening

Hierdie gedeelte bevat proeflees van u teks en bied die geleentheid om foute sowel as leemtes op te spoor.

U sal ook seker maak dat u die skryfkonvensies in u produksie nagekom het en sekere gedeeltes van u teks hersien. U moet sorg dat die leesbaarheidsreëls nagekom word: definisie van akronieme, kort sinne, elke paragraaf 'n idee, balans van paragrawe, gepaste leestekens, grammatikale ooreenkomste, ens.