Vakleerlingskontrak: kontrakbreuk

Die vakleerlingskontrak is 'n dienskontrak waardeur u as werkgewer u verbind om die vakleerling te voorsien van 'n beroepsopleiding, deels in die onderneming en deels in 'n leeropleidingsentrum (CFA) of 'n leergedeelte.

Die beëindiging van die vakleerlingskontrak gedurende die eerste 45 dae, opeenvolgend of nie, van praktiese opleiding in 'n onderneming wat deur die vakleerling uitgevoer word, kan vrylik ingryp.

Na hierdie periode van die eerste 45 dae kan die kontrakbeëindiging slegs plaasvind met 'n skriftelike ooreenkoms wat deur beide partye onderteken is (Arbeidskode, art. L. 2-6222).

As daar nie ooreenkoms is nie, kan 'n ontslagprosedure begin word:

in geval van force majeure; in die geval van ernstige wangedrag deur die leerling; in die geval van die dood van 'n vakleerlingskapmeesterwerkgewer binne die raamwerk van 'n eenpersoononderneming; of weens die leerling se onvermoë om die ambag te beoefen waarvoor hy wou voorberei.

Beëindiging van die leerlingkontrak kan ook op inisiatief van die leerling geskied. Dit is 'n berusting. Hy moet eers die bemiddelaar van die konsulêre kamer kontak en 'n kennisgewingtydperk respekteer.

Vakleerlingskontrak: beëindiging deur onderlinge ooreenkoms tussen die partye

As jy…

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Kollektiewe ooreenkomste: neem u die korrekte koëffisiënt in ag om die gewaarborgde jaarlikse vergoeding te bereken?