Voorbeeld van 'n bedankingsbrief vir 'n skoonmaakmaatskappy-werknemer

 

[Voornaam] [Sender Naam]

[Adres]

[Poskode] [Dorp]

 

[Naam van werkgewer]

[Aflewerings adres]

[Poskode] [Dorp]

Geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Brief van bedanking

 

Geagte [naam van die maatskappybestuurder],

Ek spreek jou aan hierdie pos om jou in te lig van my besluit om uit my pos as oppervlaktegnikus by jou skoonmaakmaatskappy te bedank.

Ek wil my dankbaarheid uitspreek vir die geleentheid wat aan my gegee is om binne u maatskappy te werk en vir die vaardighede wat ek kon aanleer danksy hierdie professionele ervaring.

Ongelukkig laat die huidige werksomstandighede my nie meer toe om ten volle te ontwikkel in my werk nie. Inderdaad, ten spyte van my jare se harde werk, het my salaris nie verander nie en die werksure word al hoe moeiliker.

So, ek het die moeilike maar noodsaaklike besluit geneem om na nuwe professionele geleenthede te soek.

Ek is bereid om my [spesifiseer kennisgewingtydperk in ooreenstemming met jou dienskontrak] kennisgewing te beteken.

Die uwe,

 

              [Kommune], 27 Januarie 2023

                                                    [Teken hier]

[Voornaam] [Sender Naam]

 

Laai "bedankingsbrief-vir-'n-werknemer-van-'n-skoonmaakmaatskappy.docx" af

bedankingsbrief-vir-'n-werknemer-van-'n-nettoyage-maatskappy.docx – 9640 keer afgelaai – 13,60 KB

 

Voorbeeldbrief van bedanking vir familieredes van 'n oppervlaktegnikus in 'n skoonmaakmaatskappy

[Voornaam] [Sender Naam]

[Adres]

[Poskode] [Dorp]

 

[Naam van werkgewer]

[Aflewerings adres]

[Poskode] [Dorp]

Geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Brief van bedanking

 

Meneer/Mevrou [naam van bestuurder],

Ek deel u mee dat ek die besluit geneem het om uit my pos as oppervlaktegnikus binne u skoonmaakmaatskappy te bedank. Ten spyte van my gehegtheid aan hierdie maatskappy en aan my posisie, is ek verplig om my werk om familieredes te verlaat.

Ek wil graag my dankbaarheid teenoor jou uitspreek vir die geleenthede wat jy my gegee het, asook vir jou ondersteuning gedurende my professionele reis. Ek het soliede vaardighede opgedoen en ek het die kans gehad om met wonderlike mense te werk, vir wie ek baie respek het.

Ek is bereid om die kennistydperk wat in my kontrak gestel is na te kom en ek is bereid om soveel as moontlik te help om die oorgang te vergemaklik. My laaste dag van werk sal dus [datum van vertrek] wees.

Dankie vir jou begrip en vir die tyd wat jy daaraan bestee het om hierdie brief te lees.

Aanvaar asseblief, Meneer/Mevrou [naam van bestuurder], die uitdrukking van my beste groete.

 

              [Kommune], 29 Januarie 2023

                                                    [Teken hier]

[Voornaam] [Sender Naam]

 

 

Laai "bedankingsbrief-vir-'n-werknemer-van-skoonmaakmaatskappy-familie-rede.docx" af

bedankingsbrief-vir-'n-werknemer-van-'n-skoonmaakmaatskappy-vir-gesin-rede.docx – 9892 keer afgelaai – 13,84 KB

 

Bedanking om gesondheidsredes – Voorbeeld van 'n brief van 'n skoonmaker

 

[Voornaam] [Sender Naam]

[Adres]

[Poskode] [Dorp]

 

[Naam van werkgewer]

[Aflewerings adres]

[Poskode] [Dorp]

Geregistreerde brief met ontvangsbewys

Onderwerp: Bedanking om gesondheidsredes

 

Mevrou, meneer,

Ek stuur vir jou hierdie brief om jou in te lig van my besluit om uit my pos as oppervlaktegnikus binne jou maatskappy te bedank. Hierdie besluit was nie maklik om te neem nie, maar my gesondheid dwing my ongelukkig om 'n einde te maak aan my samewerking met jou.

Ek ervaar al geruime tyd gesondheidsprobleme wat 'n impak het op my vermoë om my daaglikse take uit te voer. Ten spyte van al my pogings vind ek dit al hoe moeiliker om onder die omstandighede te werk wat vereis word om 'n bevredigende kwaliteit van diens te verseker.

Ek wil graag die hele span bedank vir die tyd wat ek saam met jou maatskappy spandeer het. Ek was verheug om met sulke gemotiveerde en professionele mense te werk.

Ek is tot jou beskikking om ooreen te kom op 'n vertrekdatum wat almal sal pas.

Aanvaar asseblief, Meneer/Mevrou [naam van maatskappybestuurder], die uitdrukking van my beste groete.

 

              [Kommune], 29 Januarie 2023

                                                    [Teken hier]

[Voornaam] [Sender Naam]

 

 

Laai "bedankingsbrief-vir-'n-werknemer-van-'n-skoonmaakmaatskappy-gesondheidsrede.docx" af

bedankingsbrief-vir-'n-werknemer-van-'n-maatskappy-de-nettoyage-reason-de-sante.docx – 9847 keer afgelaai – 13,88 KB

 

In Frankryk is dit belangrik om te respekteer sommige reëls wanneer jy 'n bedankingsbrief skryf. Dit word aanbeveel dat u dit per hand by u werkgewer aflewer, of dit per geregistreerde brief met ontvangserkenning stuur, met vermelding van die datum van u vertrek.

Ten slotte is dit raadsaam om die nodige dokumente van jou werkgewer af te haal, soos die Pôle Emploi-sertifikaat, die saldo van enige rekening, of die werksertifikaat. Hierdie elemente is noodsaaklik om 'n gladde oorgang na 'n nuwe werk te verseker.