Oortyd: gedeelde bewyslas

Die bewyslas van oortyd bestaan ​​nie net op die werknemer nie. Die bewyslas word met die werkgewer gedeel.

Dus, in die geval van 'n dispuut oor die bestaan ​​van oortyd, bied die werknemer, ter ondersteuning van sy versoek, voldoende presiese inligting rakende die onbetaalde ure wat hy beweer dat hy gewerk het.

Hierdie elemente moet die werkgewer in staat stel om te reageer deur sy eie elemente te vervaardig.

Die verhoorregters vorm hul oortuiging met inagneming van al die elemente.

Oortyd: voldoende presiese elemente

In 'n uitspraak van 27 Januarie 2021 het die Cassation Court die konsep van "voldoende presiese elemente" wat die werknemer produseer, net duidelik gemaak.

In die geval wat beslis is, het die werknemer veral die betaling van oortyd gevra. Om dit te doen, het hy 'n verklaring opgestel oor die werksure wat hy aangedui het dat hy gedurende die betrokke tydperk voltooi het. Hierdie telling word dag na dag genoem, die diensure en die einde van die diens, asook die professionele afsprake met vermelding van die besoekte winkel, die aantal daaglikse ure en die weeklikse totaal.

Die werkgewer het geen inligting verskaf in reaksie op die inligting wat deur die werknemer opgelewer is nie ...