Jy benodig 'n brief sjabloon om betaling vir jou vakansie te eis voordat jy dit verloor? Hier is twee tipiese voorbeelde wat u nuttig sal vind wanneer u betaling versoek. Verlof is deel van jou regte. Die wet lys verskillende soorte rus wat na gelang van die omstandighede geneem kan word. Hierdie periodes van onaktiwiteit word soms deur 'n presiese kalender omraam. Dit is dalk om watter rede ook al nie vir jou en jou werkgewer moontlik nie. Om al jou vakansie te neem op die datums wat in jou struktuur voorsien word. Hoe om die betaling van sy betaalde vakansie nie geneem nie te versoek?

Werknemersregte

Volgens die artikel L. 3141-3 van die Arbeidskodel, enige werknemer, ongeag hul senioriteit, kontrak of status. Geregtig op 2,5 dae betaalde vakansie per maand werk. Die berekening is gebaseer op die idee van die sogenaamde werklike tyd, wat die tydperke aandui waartydens die werknemer beskikbaar is vir sy werkgewer.

Sekere blare of afwesighede word ook in ag geneem. Byvoorbeeld ouer- of aannemingsverlof, stop met betrekking tot 'n beroepsiekte of 'n werkongeluk, professionele opleiding. Kontrakbepalings kan voorsiening maak vir addisionele betaalde vakansiedae.

Hoe kan u betaalde vakansie neem?

Betaalde verlof word wettig verkry gedurende 'n verwysingsperiode, vanaf 1 Junie van die vorige jaar tot 31 Mei van die huidige jaar, tensy anders ooreengekom, afstand gedoen of ooreengekom. Volgens artikel L. 3141-12 van die Franse arbeidswetgewing kan verlof geneem word by die huur. Dit moet geïnstalleer word volgens die vasstellingsreëls wat in u onderneming geld.

Wat gebeur met betaalde verlof wat nie geneem word nie?

As die werknemer gedurende die verwysingstydperk nie al die betaalde verlof waarop hy geregtig was, geneem het nie, sal dit in beginsel verlore gaan. Normaalweg kan hy dit nie na die volgende verwysingsperiode oordra nie. Die wet laat dit egter toe in die geval dat 'n ooreenkoms of gebruik in die maatskappy van krag is. Dieselfde geld as die uitstel volg op ouer- of aannemingsverlof. Ook in die geval van afwesigheid van die werknemer na 'n beroepsiekte of 'n werksongeluk.

Wat siekteverlof betref, hetsy professioneel of naam. Dit sal die uitstel van u vakansie beïnvloed. As die gebeure voor die vakansie gebeur het, sal dit nie verlore gaan nie. Die werknemer sal na die hervatting van die werk voordeel kan trek uit sy uitstel. Aan die ander kant, as die siekte of die ongeluk tydens die betaalde vakansie plaasvind, sal die werknemer geen verlenging kry nie, tensy daar 'n ooreenkoms of 'n kollektiewe ooreenkoms daarvoor bestaan.

As die uitstel van betaalde vakansie onmoontlik is, gaan dit natuurlik verlore. Tensy hierdie onmoontlikheid van die werkgewer se skuld kom. As sodanig moet laasgenoemde die werknemer vergoed.

Die versoek om betaling van betaalde verlof word nie geneem nie

In sekere omstandighede kon die werknemer nie al sy betaalde vakansie geniet nie. Dit is die geval as die werkgewer die toekenning van die hand gewys het as gevolg van 'n buitensporige werklading of as verskeie mense op dieselfde datums wil vertrek. Die werknemer sal dus in staat wees om sy werkgewer te vra om hom te betaal deur vergoeding vir betaalde vakansie te betaal.

Dit is ook die geval vir kontrakbreuk, hetsy bedanking, ontslag, kontraktuele beëindiging of aftrede. Die werknemer ontvang, vir betaalde verlof wat nie op die datum van kansellasie geneem is nie, 'n vergoedingstoelaag wat ingestel is ooreenkomstig artikel L3141-28 van die Arbeidskode.

As u in aanmerking kom vir een van hierdie toelaes, maar u niks ontvang het nie. Dit is handig om u werkgewer aan u regte te herinner. Hierdie versoek is nie onderhewig aan enige spesifieke formaliteit nie. Maar voordat u mondelings of per pos ingryp. Kyk na die toepaslike ooreenkomste in u onderneming.

Voorbeeld van 'n brief waarin betaling van ongebruikte betaalde verlof gevra word

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum]

 

Onderwerp: Versoek om vergoeding vir betaalde verlof nie geneem nie

Meneer,

Werknemer in ons maatskappy as [pos] sedert [datum], het ek vir u, soos ooreengekom, 'n versoek vir betaalde verlof per e-pos gestuur vir die tydperk vanaf [datum] tot [datum].

Aanvanklik het u my vertrek met verlof geweier vanweë die destydse te groot werklading. My vakansie is dus op u inisiatief uitgestel. Die aktiwiteit binne die maatskappy het daarna nooit opgehou groei nie. Die verwysingstydperk eindig sonder dat ek die geleentheid gehad het om my verlof te neem.

Nadat ek my laaste betaalstrokie geraadpleeg het, het ek opgemerk dat hierdie dae van betaalde vakansie nie deel van my saldo's was nie. Ek herinner u egter daaraan dat regspraak aan die werknemer die reg bied om voordeel te trek uit 'n vergoedingstoelae en dit as die werkgewer die situasie toekom.

Daarom sal ek dankbaar wees as u kan ingryp sodat ek die vergoeding ontvang wat ooreenstem met die [aantal] verlofdae wat ek nie kon neem nie. Of gee my ten minste 'n verduideliking oor die situasie in geval van 'n fout van my kant.

Vertrou op u aandag, aanvaar asseblief, opregte groete.

 

                                                                                                                                  Handtekening.

 

Voorbeeld van betaling vir betaalde verlof wat nie na kontrakbeëindiging geneem is nie

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tel: 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum]

 

Onderwerp: Versoek om betaling van vergoeding vir betaalde vakansie

Mevrou,

Ek volg hiermee die regulering van my saldo van enige rekening wat voortspruit uit die beëindiging van die dienskontrak wat ons gebind het weens my bedanking / my ontslag /, ens.

As sodanig het u my laaste betaalstrokie vir my gestuur. Maar nadat ek dit geraadpleeg het, het ek opgemerk dat dit nie die vergoeding vir betaalde vakansie noem nie.

Regspraak bepaal egter in artikel L 223-14 van die Arbeidswetgewing dat “wanneer die dienskontrak beëindig word voordat die werknemer voordeel kon trek uit al die verlof waarop hy geregtig was, ontvang hy die fraksie van die verlof waarby hy nie voordeel getrek het nie, 'n kompensasie-vrywaring ... ”, dws in my geval die ekwivalent van [aantal] dae toe ek die maatskappy verlaat het.

Ek wil u dus bedank dat u my die bedrae so spoedig moontlik vriendelik betaal het. Ek wil ook hê dat iemand vir my 'n nuwe, reggestelde betaalstrokie stuur.

Aanvaar intussen, mevrou, die uitdrukking van my besondere gevoelens.

 

                                                                                                                            Handtekening.

 

Laai "Voorbeeld van brief om betaling aan te vra vir betaalde verlof wat nie geneem is nie"

voorbeeld-van-brief-na-versoek-betaling-van-betaalde-verlof-nie-geneem.docx – 13350 keer afgelaai – 13,12 KB

Download "Voorbeeld-van-versoek-vir-betaling-van-betaal-verlof-nie-geneem-na-kontrakbreuk.docx"

Voorbeeld-van-versoek-vir-betaling-van-betaalde-verlof-nie-geneem-na-die-beëindiging-van-die-kontrak.docx – 17937 keer afgelaai – 19,69 KB