Die “Professional Future”-wet maak voorsiening dat bydraes en verhogings deur werkgewers op die GPF van werknemers betaal kan word. Veral regstellende en bykomende bydraes waarvoor in maatskappyooreenkomste, ens.

Ma Caisse de depots et consignations brei die platform uit tot bydraes wat maatskappye tans ook die GPF kan aanvul met bedrae wat gerig sal word op opleidingsprojekte wat spesifiek afhanklik is van die behoeftes van maatskappye en hul werknemers.

Aktiewe personeel Maatskappye kon sedert 3 September 2020 'n "aktiewe" personeelbesetting maak, dit moet daarop gelet word dat dit nie vergoeding toelaat of die geld na 'n spesifieke opleidingskursus vir die werknemer stuur nie. Aan die einde van Desember 2020 het ongeveer 1 800 maatskappye hierdie stelsel vir 4 400 begunstigdes gebruik en 'n totale bedrag van befondsing van ongeveer 10 miljoen euro.

Vier soorte skenkings: vrywillige skenking: om deel te neem aan die finansiering van 'n opleidingsprojek of om die "opleidingsbegroting" van werknemers te verhoog om hulle aan te spoor om op te lei. Bykomende regte: om 'n kollektiewe ooreenkoms te implementeer wat voorsiening maak vir gunstiger voedsel. Regstellende regte: om die € 3 regstellende regte te betaal wat verband hou met professionele onderhoude. Hierdie verpligting is van toepassing