CDD: voldoen aan 'n spesifieke en tydelike behoefte

Die gebruik van 'n vaste termynkontrak (CDD) word streng deur die Arbeidswetgewing gereguleer. Dit is verbode om vaste kontrakte te gebruik om permanente poste te vul.

In die besonder kan 'n vaste termynkontrak gebruik word vir:

die vervanging van 'n afwesige werknemer; seisoenale of gebruiklike diens; of in die geval van 'n tydelike toename in aktiwiteit. Vaste termynkontrak: beoordeling van die werklikheid van die tydelike toename in aktiwiteit

Tydelike toename in aktiwiteit word gedefinieer as 'n tydsbeperking in die normale aktiwiteit van u besigheid, byvoorbeeld 'n uitsonderlike bestelling. Om dit te hanteer, kan u gebruik maak van 'n vaste termynkontrak vir tydelike toename in aktiwiteit (Labour Code, art. L. 1242-2).

In die geval van 'n dispuut, moet u die werklikheid van die rede vasstel.

U moet byvoorbeeld bewyse lewer van die tydelike toename in normale aktiwiteite sodat die beoordelaars die werklikheid van hierdie toename kan beoordeel ten tye van die sluiting van die dienskontrak vir 'n vaste termyn.

In die saak wat deur die Cassation Court beoordeel is, het 'n werknemer, wat op 'n vaste termynkontrak gehuur is vir tydelike verhoging op 'n telefoonplatform, gevra om sy kontrak in 'n onbepaalde tyd te herklassifiseer. Die

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Ontwikkel jou sagte vaardighede