Sedert 1 Januarie 2019, as deel van die wet vir die vryheid om 'n professionele toekoms te kies, word die CPF in euro en nie meer in ure gekrediteer nie.

Wat is die persoonlike opleidingsrekening?

Die Persoonlike Opleidingsrekening (GPF) stel alle aktiewe persone in staat om aftree-regte te bekom sodra hulle die arbeidsmark betree en tot op die datum waarop hulle al hul aftree-regte uitoefen. opleiding wat dwarsdeur sy professionele lewe gemobiliseer kan word. Die ambisie van die Persoonlike Opleidingsrekening (GPF) is dus om op inisiatief van die persoon self by te dra tot die instandhouding en die beveiliging van die professionele loopbaan.

As uitsondering op die bogenoemde beginsel, kan die Persoonlike Opleidingsrekening (GPF) steeds gefinansier word, selfs al hou die houer al sy pensioenregte aan, en dit onder van die vrywillige en vrywillige aktiwiteite wat hy uitvoer.

ONTHOU
Die persoonlike opleidingsrekening (GPF) het die individuele reg op opleiding (DIF) op 1 Januarie 2015 vervang, met die hervatting van verworwe regte op laasgenoemde. Die res van die DIF-ure wat nie verbruik is nie, kan na die rekening oorgedra word