Wat behels die presidentskap van die Raad van die Europese Unie?

’n Roterende presidentskap

Elke lidstaat roteer die presidentskap van die Raad van die Europese Unie vir ses maande. Van Van 1 Januarie tot 30 Junie 2022 sal Frankryk die Raad van die EU voorsit. Die Presidensie van die Raad organiseer vergaderings, werk kompromieë uit, maak gevolgtrekkings en verseker die konsekwentheid en kontinuïteit van die besluitnemingsproses. Dit verseker goeie samewerking tussen al die lidlande en verseker die Raad se betrekkinge met die Europese instellings, veral die Kommissie en die Europese Parlement.

Wat is die Raad van die Europese Unie?

Die Raad van die Europese Unie, ook bekend as die "Raad van Ministers van die Europese Unie" of "Raad", bring die ministers van die lidlande van die Europese Unie volgens aktiwiteitsveld bymekaar. Dit is saam met die Europese Parlement die medewetgewer van die Europese Unie.

Konkreet sal die ministers die voorsitterskap van tien areas van aktiwiteit of formasies van die Raad van die EU wees: algemene sake; ekonomiese en finansiële sake; justisie en binnelandse sake; indiensneming, maatskaplike beleid, gesondheid en verbruikers; mededingendheid (interne mark, nywerheid, navorsing en ruimte); vervoer, telekommunikasie en energie; landbou en visvang; omgewing; onderwys, jeug, kultuur