Veelvuldige take is nou op munisipaliteite berus. Onder hierdie aktiwiteite is die handhawing van burgerlike status wat 'n bepaalde wetlike regime gehoorsaam: dié van privaatreg.

Inderdaad, die burgemeester en sy adjunkte is registrateurs. Binne die raamwerk van hierdie missie tree die burgemeester op in die naam van die Staat, maar onder die gesag nie van die prefek nie, maar van die staatsaanklaer.

Die burgerlike status diens, deur die registrasie van geboortes, erkennings, sterftes, PACS en die voltrekking van huwelike, speel 'n noodsaaklike rol vir beide elke individu maar ook vir die staat, openbare administrasies en al die organisasies wat die regsituasie van burgers.

Die doel van hierdie opleiding is om jou bekend te stel aan die hoofreëls met betrekking tot burgerlike status deur 5 opleidingsessies wat die volgende onderwerpe sal dek:

  • siviele registrateurs;
  • die geboorte ;
  • le huwelik
  • dood en uitreiking van burgerlike status sertifikate;
  • internasionale aspekte van burgerlike status

Elke sessie sluit opleidingsvideo's, kennisblaaie, 'n vasvra en 'n besprekingsforum in sodat jy met die sprekers kan skakel.

Lees verder die artikel op die oorspronklike webwerf →