'n Sertifikaat van professionele kwalifikasie (CQP) maak dit moontlik om die vaardighede en kundigheid wat nodig is vir die uitoefening van 'n ambag erken te kry. 'n CQP word geskep en uitgereik deur een of meer nasionale gesamentlike indiensnemingskomitees (CPNE) in die professionele sektor.

Die wettige bestaan ​​van die CQP is onderhewig aan die oordrag daarvan aan Frankryk se bevoegdhede.

Die CQP's kan verskillende metodes van wetlike erkenning hê:

  • Die CQP's wat na Frankryk oorgedra is bevoegdhede in beheer van professionele sertifisering: hierdie CQP's word slegs erken in die maatskappye van die betrokke tak of takke.
  • CQP's geregistreer in die nasionale gids van professionele sertifiserings (RNCP) genoem in artikel L. 6113-6 van die Arbeidskode, op versoek van die nasionale gesamentlike indiensnemingskomitee(s) wat hulle geskep het, na goedkeuring van die Franse vaardigheidskommissie in beheer van professionele sertifisering.

Houers van hierdie KQP's kan hulle beweer by maatskappye in ander takke as die tak of takke wat die KQP dra.

Vanuit die 1er Januarie 2019, registrasie in die nasionale gids van professionele CQP-sertifiserings, volgens die nuwe prosedure wat deur die wet van 5 September 2018 voorsien word, laat toe dat 'n vlak van kwalifikasie aan die houer van die KQP toegeskryf kan word, soos die diplomas en titels vir professionele doeleindes wat in dieselfde gids geregistreer is.

  • Die CQP's geregistreer in die spesifieke gids genoem in artikel L. 6113-6 van die Arbeidskode.

Slegs opleidingsaksies wat deur CQP's goedgekeur is wat in die RNCP of in die spesifieke gids geregistreer is, kom in aanmerking vir die persoonlike opleidingsrekening.

LEES  ClickFunnels: verhoog u verkope met verkoopstragte
OM DAAROP TE LET
Die CQPI, geskep deur ten minste twee takke, bekragtig professionele vaardighede wat algemeen is aan identiese of soortgelyke professionele aktiwiteite. Dit bevorder dus werknemersmobiliteit en multidissiplinariteit.

Soos ander professionele sertifiserings, is elke CQP of CQPI gebaseer op:

  • 'n verwysingsraamwerk van aktiwiteite wat die werksituasies en die aktiwiteite wat uitgevoer word, die beroepe of werke wat geteiken word beskryf;
  • 'n vaardigheidsraamwerk wat die vaardighede en kennis identifiseer, insluitend transversale, wat daaruit voortspruit;
  • 'n evalueringsverwysingstelsel wat die kriteria en metodes vir die evaluering van verworwe kennis definieer (hierdie verwysingstelsel sluit dus die beskrywing van die evalueringstoetse in).

 

Lees verder die artikel op die oorspronklike webwerf →