In 'n arbeidswet wat gekenmerk word deur die toenemende belang van die kontraktuele standaard en die vermenigvuldiging van afwykbare of aanvullende wetlike bepalings, blyk die reëls 'wat van openbare orde is' as die laaste perke vir die onderhandelingsvryheid van die maatskaplike vennote ( C. trav., Art. L. 2251-1). Diegene wat vereis dat die werkgewer 'die veiligheid moet beskerm en die liggaamlike en geestelike gesondheid van werkers moet beskerm' (Arbeid C., art. L. 4121-1 e.), Deur by te dra tot die effektiwiteit van laasgenoemde. fundamentele reg op gesondheid (Inleiding tot die Grondwet van 1946, par. 11; Handves van die grondregte van die EU, art. 31, § 1), is beslis deel daarvan. Geen kollektiewe ooreenkoms, wat selfs met werknemersverteenwoordigers beding word nie, kan die werkgewer dus vrystel van die implementering van sekere risikovermydingsmaatreëls nie.

In hierdie geval is op 4 Junie 2000 'n wysiging van 'n raamwerkooreenkoms van 16 Mei 2016 met betrekking tot die organisasie en verkorting van werktyd in die mediese vervoersektor gesluit. 'N Vakbondorganisasie wat aan die onderhandelinge deelgeneem het sonder die ondertekening van hierdie wysiging het op die tribunal de grande instansie beslag gelê met 'n versoek om nietigverklaring van sommige van die bepalings daarvan, in die besonder wat verband hou met ...

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Chemometrie hoofstuk 1/2: metodes sonder toesig