Dokumente wat aan die werknemer gegee word wanneer hy die onderneming verlaat

Ongeag die metode van beëindiging (bedanking, kontraktuele beëindiging, ontslag, beëindiging van vaste termynkontrak, ens.), U moet verskillende werkstukke aan u werknemer voorsien wanneer u die maatskappy verlaat:

die werksertifikaat; die dienssentrumsertifikaat. Soos die werksertifikaat, moet dit aan die werknemer beskikbaar gestel word; die saldo van enige rekening: dit is die inventaris van die bedrae wat aan die werknemer betaal is na beëindiging van sy dienskontrak. Laasgenoemde moet die woorde “Vir die balans van enige rekening” of “Goed vir ontvangs van die bedrae wat ingesamel is onderworpe aan invordering” met sy eie hand skryf en dit onderteken en dateer; die samevattende verklaring van werknemersbesparing as u onderneming betrokke is (Arbeidskode, art. L. 3341-7). Samevattende staat van werknemersbesparing verryk met nuwe inligting

Die verslag van die Ouditeurshof van 2019 beklemtoon 'n voorraad verpligte of opsionele aanvullende pensioenkontrakte wat nie na die ouderdom van 62 jaar gelikwideer is nie. Dit verteenwoordig 13,3 miljard euro.
Dit wil ook voorkom asof hierdie verskynsel van dalende kontrakte met hul senioriteit toeneem. Die hoof