In 'n konteks van skaarste aan natuurlike hulpbronne en bewustheid van die impak van menslike aktiwiteite op die omgewing, word verbintenis tot 'n ekologiese benadering dikwels as 'n rem op ekonomiese prestasie beskou. Deur hierdie MOOC bied ons die sirkulêre ekonomie aan as 'n hefboom vir innovasie en die skepping van ekonomiese waarde met 'n sterk positiewe impak. Jy sal die verskillende konsepte van die sirkulêre ekonomie ontdek, georganiseer in twee pilare: afvalvoorkoming en, waar toepaslik, die herwinning daarvan. Jy sal die institusionele definisies sien, maar ook die uitdagings waarop die sirkulêre ekonomie kan reageer, asook die vooruitsigte en geleenthede wat dit op ekonomiese en entrepreneuriese vlakke bied.

Beide genereerders van afval en verbruikers van hulpbronne, alle vorme van besigheid word geraak deur die nodige oorgang na die sirkulêre ekonomie. Deur onderhoude met die stigters van begin-ups wat kenmerkend is van hierdie nuwe generasie impakmaatskappye (Phenix, Clean Cup, Gobilab, Agence MU, Back Market, Murfy, Hesus, Etnisi) en kundiges (Phenix, ESCP, ADEME, Circul'R) jy sal innoverende sakemodelprojekte ontdek en voordeel trek uit hul terugvoer om jou eie avontuur te begin.