Professionele gelykheidsindeks: 'n verpligting wat elke jaar opgaan en wat strek

As u onderneming minstens 50 werknemers het, moet u die loongaping tussen vroue en mans meet aan die hand van aanwysers.
'N Verpligting wat nie nuut is nie - aangesien u dit al verlede jaar moes doen - maar wat elke jaar terugkom.

4 of 5 aanwysers word in ag geneem, afhangende van u werksmag. Die metodes vir die berekening van die aanwysers word deur bylaes omskryf:

 

Hoe meer u onderneming op die aanwysers presteer, hoe meer punte behaal dit, die maksimum getal is 100. Wetende dat dit nodig is om korrektiewe maatreëls in te stel as die vlak van die behaalde resultate minder as 75 punte is, en indien dit salarisopvang binne 3 jaar.

Sodra die berekening gedoen is, moet u:

publiseer die vlak van resultate (die "indeks") op u webwerf indien daar een is, of bring dit onder die aandag van u werknemers; en kommunikeer dit aan die arbeidsinspektoraat sowel as aan u sosiale en ekonomiese komitee.

As u meer as 250 mense in diens het, sal u resultate ook wees