Hierdie "mini-MOOC" is die derde in 'n reeks van vyf mini-MOOC's. Dit vorm 'n voorbereiding in fisika wat jou toelaat om jou kennis te konsolideer en jou voor te berei vir toetrede tot hoër onderwys.

Die veld van fisika wat in hierdie mini-MOOC benader word, is dié van meganiese golwe. Dit sal 'n geleentheid vir jou wees om die noodsaaklike idees van die hoërskool fisika-program op te neem.

Jy sal besin oor die metodologie wat in fisika gebruik word, hetsy tydens die eksperimenteringsfase of tydens die modelleringsfase. Jy sal ook baie belangrike aktiwiteite in hoër onderwys beoefen soos die oplossing van "oop" probleme en die ontwikkeling van rekenaarprogramme in Python-taal.

Lees verder die artikel op die oorspronklike webwerf →