Kwetsbare mense wat die gevaar loop om 'n ernstige vorm van Covid-19-infeksie te ontwikkel, sowel as werknemers wat ouers is van 'n kind jonger as 16 jaar, of van 'n persoon met 'n gestremdheid wat onderworpe is aan isolasie, uitsetting of tuisondersteuning sekere voorwaardes, trek voordeel uit gedeeltelike aktiwiteit.

Hierdie werknemers wat nie in staat is om aan te hou werk nie, trek voordeel uit 'n gedeeltelike aktiwiteitstoelaag wat vasgestel word op 70% van die bruto verwysingsbeloning, beperk tot 4,5 uur minimum loon.

Tot en met 31 Januarie 2021 word die uurtarief van die gedeeltelike aktiwiteitstoelaag wat die Staat aan u betaal, op die toepassing van die gemeenregtelike regeling op 60% vasgestel. Hierdie tarief is 70% vir die beskermde sektore wat voordeel trek uit die toename in die koers van die gedeeltelike aktiwiteitstoelaag.

Vanaf 1 Februarie 2021 moet 'n enkele tarief ingestel word wat van toepassing is op alle ondernemings, ongeag hul bedryfsektor (gemenereg of beskermde sektore). Maar hierdie maatreël word tot 1 Maart 2021 uitgestel.

Vanaf hierdie datum word 'n enkele uurtarief toegepas vir die berekening van die gedeeltelike aktiwiteitstoelaag. Hierdie enkele tarief word op 60 ...