Mensehulpbronne en kundigheidsvereistes verskil baie van maatskappy tot onderneming. As daar nie aan hierdie behoeftes voldoen word nie, kan daar op die kort- of langtermyn-knelpunte in die onderneming ontstaan. Vandaar die behoefte om met opleiding te begin werk of selfs om te leer. Opdatering oor herkonversie of bevordering van werkstudie (Pro-A). 'N Toestel wat u in staat stel om u loopbaan te verhoog. Dit is u taak om pogings aan te wend om u bereidwilligheid om te oefen te demonstreer. Die kans is goed dat u per toeval gekies sal word.

 Verstaan ​​heropleiding of bevordering deur afwisseling

Dit is 'n manier om enige swak skakels op te gradeer of sleutelposisies in die besigheidsontwikkelingsproses te beklee. Met ander woorde, enige onderneming moet homself transformeer om te voldoen aan die veelvuldige vereistes wat deur tegnologie, bemarking en verbruikers gestel word.

Elke onderneming het dus 'n belang om al sy werknemers op hierdie doel voor te berei.

Herontwikkeling of bevordering van werkstudies help elke onderneming om sy produksie-eenheid aan te pas by enige uitdaging. Aan die een kant is die Pro-A 'n winsgewende hulpmiddel vir die entrepreneur wat op soek is na nuwe kundigheid.

Aan die ander kant verseker dit die professionele loopbaan van die werknemers wat daarby baat vind. Dit maak dit moontlik om 'n nuwe beroep uit te oefen met die oog op 'n professionele oorgangsprojek. Werknemers vind daar 'n professionele heroriëntering wat voordelig is vir hul loopbaan en hul professionele toekoms.

LEES  Wat is terughoubelasting?

Sodra die opleidings- of omskakelingsessies voltooi is, ontvang werknemers sosiale of professionele bevordering. En die uiteindelike doel word bereik: om suksesvol te wees met die ontwikkelingsprojek binne die onderneming en om die produksie op lang termyn te verhoog.

Watter professionele profiele het toegang tot werkstudiepromosie?

Die werknemerskandidaat moet onder 'n CDI-kontrak wees. Ingevolge artikel L. 5134-19 en volgens die Arbeidskode, kan diegene wat die enkele integrasiekontrak of CUI onderteken het, ook hierdie opleiding volg. Die werknemer wat onder die Pro-A bevorder wil word. Moet 'n laer opleidingsvlak hê as 'n baccalaureusgraad.

Die werknemer wat sy beroep gedeeltelik beoefen na die magtiging van die administrasie, kan sy kandidatuur voorskakel deur afwisseling. 'N Atleet of 'n professionele afrigter onder 'n CDD-kontrak kan ook vir hierdie promosie kwalifiseer. Oor die algemeen is dit werknemers met kwalifikasies onder die standaard wat deur tegnologiese ontwikkeling vereis word.

Daarom sal maatskappybestuurders dit via Pro-A toelaat. Aanpassing by die veranderinge wat binne die onderneming plaasvind. Aan die einde van die opleidingsaksies sal hulle 'n beter kwalifikasie behaal. Dit sal hulle toegang hê tot 'n promosie of 'n meer benydenswaardige posisie.

Watter vorme van opleiding tydens Pro-A?

Die werknemers wat vir hierdie opleiding gekies word, sal in teorie professionele en tegnologiese kursusse volg wat hulle later sal moet toepas. Afhangend van die vereiste kwalifikasies, word internskappe onder ooreenstemmende praktiese omstandighede uitgevoer. Studente binne die raamwerk van Pro-A kan dus 'n indeling ontvang wat deur 'n takooreenkoms erken word.

LEES  Wat jy moet weet oor weerhouding

Hierdie studente neem voordeel van internskappe en ander geleenthede om vrywillig te wees vir tegniese of spesifieke take. Na afloop van die Pro-A-opleiding, sal hulle baat vind by die validering van verworwe ervaring (VAE). Hulle sal ook by die RNCP (National Directory of Professional Certifications) geregistreer wees.

Sedert 23 Augustus 2019, toe die verordening nr. 2019-861 geïmplementeer word, kan 'n mens danksy die Pro-A voordeel trek uit 'n professionele kwalifikasie. Dit is 'n kwalifikasie wat behoort tot die definitiewe lys van 'n professionele tak. Pro-A kan ontwikkel word as gevolg van die bestaan ​​van verouderde tegnieke en groot veranderinge in enige professionele tak.

Hoe vind werksgebaseerde opleiding plaas?

Opleiding kan gedurende werksure gehou word. Die werknemer word dus maandeliks betaal. 'N Meer ervare werknemer, aangestel deur die sakebestuurder, vertolk die rol van tutor en bied dus opleiding vir werkstudies om dit te doen. Onderrig, as deel van die Pro-A, duur tussen 6 maande en 12 maande (of minimum 150 uur).

Die tutor sal die werknemer verwelkom en begelei tydens sy heropleiding of opleiding. Dit is die taak van hierdie tutor om sy skedule en aktiwiteite te beplan om al die gewenste tegnieke aan te leer. Dieselfde tutor sal aan die finale fase van die opvolging van die opleiding deelneem: die evaluering daarvan.

Die Pro-A kan buite werksure plaasvind. In hierdie geval sal daar geen opleidingstoelae deur die begunstigde ontvang word nie. Die werksure kan geheel of gedeeltelik aan oefensessies gewy word. Die werkgewer en die betrokke werknemer moet saam besluit na die opstel van 'n ooreenkoms deur die versorging van die leerling.

LEES  Hoe om koopkrag te bereken?

Gedurende hierdie periode sal die werknemer se dienskontrak 'n wysiging bevat. Hy geniet egter steeds die voordele verbonde aan Social Security of die maatskappy se aanvullende gesondheidsversekeringsmaatskappy. Hy kan byvoorbeeld vergoeding en ondersteuning kry in geval van siekte.

Waar kom die finansiering vir Pro-A vandaan?

Om werkstudie-opleiding te neem, beteken dat u 'n professionele opdrag aanvaar. Daar kan nie van werknemers met toegang tot werkgekoppelde opleiding verwag word om iets te betaal nie. Dit is eerder die bevoegdheidsoperateur (OPCO) of die onderneming (mits u 'n opleidingsdiens het) wat alles finansier.

Dit is 'n vaste tarief wat die koste van opleiding, verblyf en vervoer vir die werkstudie-werknemer dek. Die vaste tarief is volgens die besluit standaard 9,15 euro per uur. Die tak wat verantwoordelik is vir opleiding, kan egter voorsiening maak vir beter vergoeding.

Die vergoeding van werknemers in opleiding kan deur die bevoegdheidsoperateur gewaarborg word indien die inisiatief professionele tak vooraf beplan het. Die operateur kan ook betaal vir al die dienste van die maatskappy se tutor.

Hy kan die koste verbonde aan die uitoefening van die tutoriaaldiens altyd binne die raamwerk van Pro-A aanvaar. Dit is die deel van die fondse wat aan Pro-A-opleiding gewy word onderhewig aan die bestuur van 'n onderlinge onderneming, wat dit moontlik maak om hierdie alternatiewe werknemers en hierdie tutors wat aangestel is om heropleiding of Pro-A uit te voer, te vergoed. Dit is 'n geleentheid om nie mis te loop nie.