'N Verordening van 21 Augustus 2019 het die prosedures vir die implementering van die Pro-A duideliker gemaak deur van die maatskaplike vennote te vereis om op die vlak van professionele takke van ooreenkomste te onderhandel om die certificerings wat vir die stelsel in aanmerking kom, te bepaal.
Nadat dit ooreengekom is, word hierdie ooreenkomste aan die Algemene Direktoraat van Arbeid voorgelê, wat dan verleng deur 'n bestelling uit te gee wat in die Amptelike Tydskrif gepubliseer is.

Ter herinnering, hierdie uitbreiding is onderhewig aan die voldoening aan kriteria wat 'n beduidende verandering in aktiwiteit binne die betrokke sektor getuig. Die risiko van veroudering van werknemersvaardighede word ook deur die administrasie in ag geneem.
Afhangend van die bepalings wat op die takvlak onderhandel word, is dit aan Uniformation om die opvoedingskoste geheel of gedeeltelik te dek, sowel as die vervoer- en verblyfkoste wat ingevolge die Pro-A aangegaan is, op grond van 'n enkelbedrag. As die takooreenkoms wat deur die Ministerie van Arbeid uitgebrei is, daarvoor voorsiening maak, kan die OPCO die vergoeding en regs- en kontraktuele sosiale heffings van werknemers in sy dekking insluit, binne die perk van die uurlikse minimum loon.

Opmerking: wanneer opleiding gedurende werktyd plaasvind, moet die onderneming ...

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  'N JAAR 2021 GEKENMERD DEUR DIE PROFESSIONALISERING VAN KWAADLIKE AKTEURS