Beplan in artikel L4131-3 van die Arbeidswetgewing, herroepingsreg laat 'n werknemer toe om sy werk te verlaat of te weier om hom daar te vestig, sonder die toestemming van sy werkgewer. Om dit uit te oefen, moes hy eers sy werkgewer gewaarsku het "Enige werksituasie wat volgens hom redelik is om te glo, is 'n ernstige en dreigende gevaar vir sy lewe of gesondheid sowel as vir enige gebrek wat hy opmerk in die beskermingstelsels '.

Die werknemer hoef nie te bewys dat daar wel 'n gevaar bestaan ​​nie, maar hy moet bedreig voel. Die risiko kan onmiddellik wees of binnekort voorkom. Die werkgewer mag geen sanksie of aftrekking van lone neem teen 'n werker wat wettiglik sy reg op onttrekking gebruik het nie.

'N Situasie wat van geval tot geval beoordeel kan word

"Slegs 'n arbeidsregter is bevoeg om te sê of die werknemer wettig is of nie sy onttrekkingsreg uitoefen nie", aan verduidelik Gesinslêer, voor die eerste opsluiting in die lente, Me Eric Rocheblave-prokureur wat spesialiseer in arbeidsreg. Dit is 'n situasie wat van geval tot geval beoordeel word. 'Onne