'n Bietjie geskiedenis van betaalde verlof...

Betaalde verlof verteenwoordig 'n tydperk van verlof waartydens die maatskappy voortgaan om sy werknemer se salaris te betaal. Dit is 'n wetlike verpligting. Dit was die Front Populaire wat in Frankryk 2 weke betaalde verlof ingestel het in 1936. Dit was André Bergeron, destydse hoofsekretaris van Force Ouvrière, wat toe 4 weke geëis het. Maar dit was eers in Mei 1969 dat die wet afgekondig is. Uiteindelik, in 1982, het die regering van Pierre Mauroy 'n tydperk van 5 weke ingestel.

Wat is die reëls, hoe word dit opgestel, hoe word dit vergoed ?

Betaalde verlof is 'n reg wat verkry word sodra 'n werknemer aangestel word: hetsy in die private sektor of in die openbare sektor, jou werk, jou kwalifikasie en jou werktyd (permanent, vaste termyn, tydelik, voltyds en deeltyds ) .

Die werknemer is geregtig op 2,5 werksdae (dws Maandag tot Saterdag) per maand gewerk. Dit verteenwoordig dus 30 dae per jaar, of 5 weke. Of, as jy verkies om in werksdae te bereken (d.w.s. Maandag tot Vrydag), is dit 25 dae. Dit is belangrik om daarop te let dat as jy deeltyds is, jy geregtig is op dieselfde aantal dae af.

Stakings weens siekte of kraamverlof word nie in ag geneem nie.

LEES  Wie kan baat vind by 'n werkonderbreking wat verband hou met die sluiting van skole? As u daarop geregtig is, wat is die bedrag en die periode van vergoeding?

Daar is 'n wettige tydperk waartydens die werknemer tussen 12 en 24 opeenvolgende dae moet neem: vanaf 1er Mei tot 31 Oktober elke jaar.

Jou werkgewer moet die datums van hierdie vakansiedae op jou betaalstrokie insluit. Die werknemer moet verpligtend sy verlof neem en kan nie 'n kompenserende vrywaring kry nie.

Die werkgewer moet ook 'n tabel op datum hou. Hy kan egter datums weier om die volgende 3 redes:

 • Intense tydperk van aktiwiteit
 • Verseker kontinuïteit van diens
 • Uitsonderlike omstandighede. Hierdie term bly 'n bietjie vaag en jou werkgewer moet sy posisie meer presies omskryf en kan byvoorbeeld die volgende probleme ontlok: ekonomiese belang vir die maatskappy, die afwesigheid van die werknemer sal skadelik wees vir die aktiwiteit...

Natuurlik, afhangend van jou kollektiewe ooreenkoms of jou kontrak, kan jou werkgewer jou meer dae toestaan. Hier kan ons vir jou 'n paar voorbeelde gee:

 • Verlof vir persoonlike projek: besigheidskepping, persoonlike gerief of ander. In hierdie geval sal dit 'n ooreenkoms wees wat tussen jou en jou werkgewer gemaak moet word.
 • Verlof wat verband hou met gesinsgebeure: Dood van 'n lid van jou gesin, huwelik of ander. Jy sal dan 'n sertifikaat moet verskaf.
 • senioriteitsdae

Ons nooi jou weer om jou regte met jou kollektiewe ooreenkoms na te gaan.

Hierdie verlof word nie by die berekening van betaalde verlof ingesluit nie.

Wat is gesplete dae ?

Soos ons voorheen gesien het, trek die werknemer voordeel uit 'n hoofverlof van 24 dae wat tussen 1 geneem moet worder Mei en 31 Oktober. As jy dit nie teen 31 Oktober ten volle geneem het nie, is jy geregtig op:

 • 1 ekstra dag af as jy tussen 3 en 5 dae oor het om buite hierdie tydperk te neem
 • 2 bykomende dae af as jy tussen 6 en 12 dae oor het om buite hierdie tydperk te neem.
LEES  Wat is die definisie van 'n lid?

Dit is verdeelde dae.

Die RTT's

Toe die lengte van werktyd in Frankryk van 39 uur tot 35 uur verminder is, is vergoeding ingestel vir maatskappye wat 39 uur se werk per week wil handhaaf. Die RTT verteenwoordig dan rusdae wat ooreenstem met die tyd wat tussen 35 en 39 uur gewerk is. Dit is 'n kompenserende rus.

Bowenal moet hierdie rusdae nie verwar word met die RTT-dae wat 'n vermindering in werktyd is nie. Hulle is eerder gereserveer vir mense op die daaglikse pakket (en dus wat nie oortyd het nie), dit wil sê bestuurders. Hulle word soos volg bereken:

Die aantal dae gewerk in 'n jaar mag nie 218 dae oorskry nie. By hierdie syfer word 52 Saterdae en 52 Sondae, openbare vakansiedae, betaalde vakansiedae gevoeg. Ons trek dan die bytelling van hierdie syfer af tot 365. Afhangende van die jaar, kry ons 11 of 12 dae se RTT. Jy kan hulle vrylik vra, maar hulle kan deur jou werkgewer opgelê word.

Logies genoeg trek deeltydse werknemers nie voordeel uit RTT nie.

Betaal vakansietoelae

Wanneer jy op 'n vastetermynkontrak of op 'n tydelike opdrag is, is jy geregtig op 'n betaalde vakansietoelaag.

In beginsel sal jy 10% van alle bruto bedrae ontvang gedurende die tydperk gewerk ontvang, m.a.w.:

 • Die basis salaris
 • Ekstra tyd
 • Die senioriteitsbonus
 • Enige kommissies
 • Bonusse

Daar word egter ook van jou werkgewer verwag om die berekening volgens die salarisinstandhoudingsmetode uit te voer om 'n vergelyking te maak. Die salaris wat in ag geneem moet word, is dan die werklike salaris vir die maand.

LEES  Waarom 'n CEIDF-lid word?

Die werkgewer moet die gunstigste berekening vir die werknemer kies.

Jy word versoek deur onbetaalde verlof 

Jy het wel die reg op 'n welverdiende ruskans, maar soos die naam aandui, sal dit nie betaal word nie. Die wet reguleer nie hierdie tipe onderbreking van die dienskontrak nie. Dit is dus nodig om met jou werkgewer saam te stem. As jy gelukkig is, sal hy aanvaar, maar dit is nodig om die voorwaardes wat saam bespreek en onderhandel is, op skrif te stel. Dit is ook nuttig om seker te maak dat jy nie verbied word om vir 'n ander werkgewer te werk nie. Deur vroegtydig voor te berei, sal jy dan hierdie verlof ten volle kan benut wat dalk jou lewe sal verander!

Jy het 'n dispuut vir vertrekdatums 

Die volgorde van vertrek met verlof is die verantwoordelikheid van jou maatskappy. Dit word óf deur 'n ooreenkoms binne die maatskappy óf binne die tak vasgestel. Geen wet beheer hierdie organisasie nie. Die werkgewer moet egter sy werknemers minstens 1 maand voor die geskeduleerde datums inlig.