Hierdie kursus duur ongeveer 30 minute, gratis en in video word dit vergesel van manjifieke PowerPoint-grafika.

Dit is maklik om te verstaan ​​en geskik vir beginners. Ek bied hierdie kursus dikwels tydens my opleidingskursusse aan vir mense wat aan besigheidskeppingsprojekte deelneem.

Dit verduidelik die hoofbesonderhede wat 'n faktuur moet bevat. Verpligte en opsionele inligting, BTW-berekening, handelsafslag, kontantafslag, verskillende betaalmetodes, vooruitbetalings en betalingsskedules.

Die aanbieding eindig met 'n eenvoudige faktuursjabloon wat maklik gekopieer en gebruik kan word om vinnig nuwe fakture te skep, wat tyd bespaar om op jou kernbesigheid te fokus.

Die opleiding is hoofsaaklik gemik op sake-eienaars, maar is ook geskik vir mense wat nie vertroud is met fakturering nie.

Danksy hierdie opleiding kan baie probleme vermy word, veral verliese gekoppel aan fakture wat nie aan Franse regulasies voldoen nie.

As jy niks van fakturering weet nie, kan jy foute maak en geld verloor. Die doel van hierdie opleiding is natuurlik om jou te help om jouself te organiseer in ooreenstemming met die regulasies wat van krag is.

Wat is 'n faktuur?

'n Faktuur is 'n dokument wat getuig van 'n kommersiële transaksie en het 'n belangrike wetlike betekenis. Boonop is dit 'n rekeningkundige dokument en dien dit as basis vir BTW-versoeke (inkomste en aftrekkings).

Besigheid tot besigheid: 'n faktuur moet uitgereik word.

As die transaksie tussen twee maatskappye plaasvind, word die faktuur verpligtend. Dit word in twee eksemplare uitgereik.

In die geval van 'n kontrak vir die verkoop van goedere, moet die faktuur ingedien word by aflewering van die goedere en vir die verskaffing van dienste by voltooiing van die werk wat uitgevoer moet word. Dit moet stelselmatig deur die koper geëis word indien dit nie verskaf word nie.

LEES  Finansiering van innovasie

Eienskappe van fakture wat van besigheid na individu uitgereik word

Vir verkope aan individue word 'n faktuur slegs vereis indien:

— die kliënt versoek een.

— dat die verkoping per korrespondensie plaasgevind het.

— vir aflewerings binne die Europese Ekonomiese Gebied nie onderhewig aan BTW nie.

In ander gevalle kry die koper gewoonlik 'n kaartjie of kwitansie.

In die spesifieke geval van aanlynverkope is daar baie spesifieke reëls rakende die inligting wat op die faktuur moet verskyn. In die besonder moet die onttrekkingstydperk en die toepaslike voorwaardes sowel as die wetlike en kontraktuele waarborge wat op die verkoop van toepassing is, duidelik omskryf word.

'n Nota moet verskaf word aan enige individu vir wie 'n diens gelewer is:

— As die prys hoër as 25 euro is (BTW ingesluit).

- Op sy versoek.

— Of vir spesifieke bouwerk.

Hierdie nota moet in twee kopieë geskryf word, een vir die kliënt en een vir jou. Sekere inligting vorm verpligte inligting:

— Die datum van die nota.

— Maatskappy se naam en adres.

— Naam van die kliënt, tensy dit formeel deur hom geweier word

— Datum en plek van die diens.

— Gedetailleerde inligting oor die hoeveelheid en koste van elke diens.

— Die totale bedrag van die betaling.

Spesiale faktuurvereistes geld vir sekere soorte besighede.

Dit sluit in hotelle, koshuise, gemeubileerde huise, restaurante, huishoudelike toerusting, motorhuise, verhuisers, bestuurslesse wat deur bestuurskole aangebied word, ens. Kom meer te wete oor die reëls wat op jou tipe aktiwiteit van toepassing is.

Alle strukture wat vereis word om BTW te betaal en wat 'n kasregisterstelsel of sagteware as deel van hul aktiwiteite gebruik. Dit wil sê, 'n stelsel wat dit moontlik maak om die betaling van verkope of dienste op 'n ekstra-rekeningkundige manier te boekstaaf. Moet 'n spesiale sertifikaat van ooreenstemming hê wat deur die sagteware-uitgewer of deur 'n goedgekeurde organisasie verskaf word. Versuim om aan hierdie verpligting te voldoen, lei tot 'n boete van 7 500 euro vir elke sagteware wat nie voldoen nie. Die boete sal gepaard gaan met 'n verpligting om binne 60 dae na te kom.

Verpligte inligting op die faktuur

Om geldig te wees, moet fakture sekere verpligte inligting bevat, onder die straf van 'n boete. Moet aangedui word:

— Die faktuurnommer ('n unieke nommer gebaseer op 'n deurlopende tydreeks vir elke bladsy as die faktuur verskeie bladsye het).

— Die Datum van die opstel van die faktuur.

LEES  04| Wat is die kriteria vir die neem van beheer van professionele oorgangsprojekte?

— Naam van die verkoper en die koper (korporatiewe naam en SIREN-identifikasienommer, regsvorm en adres).

- Rekeningadres.

— Reeksnommer van die aankoopbestelling indien dit bestaan.

— BTW-identifikasienommer van die verkoper of verskaffer of van die belastingverteenwoordiger van die maatskappy as die maatskappy nie 'n EU-maatskappy is nie, van die koper wanneer dit 'n professionele kliënt is (indien die bedrag < of = 150 euro is).

— Datum van die verkoop van die goedere of dienste.

— Volledige beskrywing en hoeveelheid van die goedere of dienste wat verkoop is.

— Die eenheidsprys van die goedere of dienste gelewer, die totale waarde van die goedere BTW uitgesluit, afgebreek volgens die betrokke belastingkoers, die totale bedrag BTW wat betaal moet word of, waar van toepassing, 'n verwysing na die bepalings van Franse belastingwetgewing voorsiening maak vir vrystelling van BTW. Byvoorbeeld, vir mikro-ondernemings “BTW-vrystelling, art. 293B van die CGI”.

— Alle kortings ontvang vir verkope of dienste wat direk verband hou met die betrokke transaksie.

— Vervaldatum van betaling en afslagvoorwaardes van toepassing indien die betaaldatum vroeër as die toepaslike algemene voorwaardes is, boete vir laatbetaling en bedrag van die enkelbedragvergoeding van toepassing vir wanbetaling op die vervaldatum van die betaling wat op die faktuur aangedui word.

Daarbenewens, afhangende van jou situasie, word sekere bykomende inligting benodig:

— Vanaf 15 Mei 2022 moet die woorde "INDIVIDUELE BESIGHEID" of die akroniem "EI" die professionele naam en die naam van die bestuurder voorafgaan of volg.

— Vir vakmanne wat in die boubedryf werksaam is wat vereis word om tien jaar professionele versekering uit te neem. Die kontakbesonderhede van die versekeraar, die borg en die nommer van die versekeringspolis. Sowel as die geografiese omvang van die stel.

— Lidmaatskap van 'n goedgekeurde bestuursentrum of 'n goedgekeurde vereniging wat dus betaling per tjek aanvaar.

— Die status van agentbestuurder of bestuurder-huurder.

- franchise-status

— As jy begunstigdes is van 'n Besigheidsprojekondersteuningskontrak, dui die naam, adres, identifikasienommer en duur van die betrokke kontrak aan.

Maatskappye wat nie aan hierdie verpligting voldoen nie, risiko:

— 'n Boete van 15 euro vir elke onakkuraatheid. Die maksimum boete is 1/4 van die faktuurwaarde vir elke faktuur.

— Die administratiewe boete is 75 000 euro vir natuurlike persone en 375 000 euro vir regspersone. Vir onuitgereikte, ongeldige of fiktiewe fakture kan hierdie boetes verdubbel word.

Indien 'n faktuur nie uitgereik word nie, is die bedrag van die boete 50% van die waarde van die transaksie. Indien die transaksie aangeteken word, word hierdie bedrag tot 5% verminder.

LEES  Multidimensionele data-analise

Die finansiële wet vir 2022 maak voorsiening vir 'n boete van tot € 375 000 vir elke belastingjaar vanaf 1 Januarie, of tot € 37 500 as die transaksie geregistreer is.

Die proforma faktuur

'n Pro forma faktuur is 'n dokument sonder boekwaarde, geldig ten tyde van die kommersiële aanbod en algemeen uitgereik op versoek van die koper. Slegs die finale faktuur kan as bewys van verkoop gebruik word.

Volgens die wet is die bedrag van fakture tussen professionele persone betaalbaar 30 dae na ontvangs van die goedere of dienste. Die partye kan ooreenkom op 'n langer tydperk, tot 60 dae vanaf die datum van die faktuur (of 45 dae vanaf die einde van die maand).

Retensieperiode vir faktuur.

Fakture moet vir 10 jaar met hul status as 'n rekeningkundige dokument gehou word.

Hierdie dokument kan in papier of elektroniese formaat bewaar word. Sedert 30 Maart 2017 kan maatskappye papierfakture en ander stawende dokumente op rekenaarmedia hou as hulle verseker dat die kopieë identies is (Belastingprosedurekode, artikel A102 B-2).

Elektroniese oordrag van fakture

Ongeag die grootte daarvan, word van alle maatskappye vereis om fakture in verband met openbare verkryging elektronies te versend (besluit nommer 2016-1478 van 2 November 2016).

Die verpligting om elektroniese fakture te gebruik en inligting aan die belastingowerhede oor te dra (e-verklaring) is geleidelik uitgebrei sedert die inwerkingtreding van die dekreet in 2020.

Fakturering van kredietnotas

'n Kredietnota is 'n bedrag wat deur 'n verskaffer of verkoper aan 'n koper verskuldig is:

— die kredietnota word geskep wanneer 'n gebeurtenis plaasvind nadat die faktuur uitgereik is (byvoorbeeld die terugstuur van die goedere).

— Of na aanleiding van 'n fout in 'n faktuur, soos die gereelde geval van oorbetaling.

— Die toestaan ​​van 'n afslag of 'n terugbetaling (byvoorbeeld om 'n gebaar teenoor 'n ontevrede klant te maak).

— Of wanneer die kliënt 'n afslag ontvang om betyds te betaal.

In hierdie geval moet die verskaffer genoemde kredietnota-fakture in soveel kopieë uitreik as wat nodig is. Fakture moet aandui:

— Die nommer van die oorspronklike faktuur.

- die verwysing noem OM TE HÊ

— Die bedrag van die afslag uitgesluit BTW wat aan die kliënt toegestaan ​​is

— Die bedrag van BTW.

 

Lees verder die artikel op die oorspronklike webwerf →