Om te weet hoe om goed te skryf by die werk is 'n vereiste wat 'n positiewe impak op jou beeld het, maar ook dié van die maatskappy waarin jy werk. Lesers kry inderdaad 'n idee van hul gespreksgenoot deur die boodskappe wat hulle van hom ontvang. Dit is dus belangrik om 'n goeie indruk te maak deur kwaliteit skryfwerk te lewer. Hoe om goed te skryf by die werk? Dit is wat jy in hierdie artikel sal ontdek.

Skryf korrek

Reël nommer 1 vir goed skryf by die werk is om 'n korrekte en duidelike styl aan te neem. Om dit te doen, moet die volgende kriteria as 'n kwessie van prioriteit nagekom word:

Die sintaksis : dit verwys na die rangskikking van woorde en die bou van sinne.

Gebruik van gepaste woordeskat : dit is 'n kwessie van die gebruik van algemene en maklik verstaanbare woorde. Hoe makliker die woordeskat is om te dekodeer, hoe vinniger sal die leser verstaan.

Leksikale spelling en die grammatikale spelling: hulle sinspeel op die skryf van woorde en op ooreenkomste van geslag, aard, getal, ens.

Die leestekens: ongeag die kwaliteit van jou skryfwerk, dit sal vir die leser moeilik wees om jou punt te verstaan ​​as die leestekens nie gerespekteer word nie.

Fokus op bondigheid

Om goed by die werk te skryf, is bondigheid iets wat nie misgekyk moet word nie. Ons praat van 'n bondige teks wanneer dit 'n idee op 'n eenvoudige en kort manier uitdruk (in 'n paar woorde). Jy moet lang sinne wat nie veel byvoeg nie verwyder deur hulle te verkort met die uitskakeling van onnodige terme.

Om nugter te skryf, is dit raadsaam om banale en ketelformules te vermy. Hou ook in gedagte dat die primêre missie van jou skryfwerk is om by te dra tot die optrede of inligting van die ontvanger.

Let in hierdie sin daarop dat die sin ideaal gesproke tussen 15 en 22 woorde moet bevat.

Fokus op eenvoud

Eenvoud is noodsaaklik as jy goed wil skryf by die werk. Hier is dit weer nodig om uit te gaan van die beginsel dat 'n idee gelyk is aan 'n sin. Die leser kan inderdaad vinnig verdwaal as daar baie onderafdelings binne 'n enkele sin is.

'n Hoofgedagte wat met eenvoudige sinne verduidelik word, maak dit dus moontlik om 'n paragraaf te skryf wat maklik is om te lees en maklik om te verstaan.

Onthou dus om kort sinne te skryf en vermy lang sinne. Dit is ook belangrik om 'n vervoegde werkwoord op die vlak van elke sin te plaas. In werklikheid, onthou dat dit die werkwoord is wat betekenis aan die sin gee. Dit is die rede waarom die meeste lesers dit instinktief probeer opspoor tydens lees.

Maak sistematies seker dat jou woorde logies is

Ten slotte, om goed by die werk te skryf, moet jy die konsekwentheid van jou tekste verseker, dit wil sê hul logika. Dit is inderdaad konsekwentheid wat begrip bevorder. Dit sal 'n vraag wees tydens die opstel van u geskrifte om seker te maak dat dit geen teenstrydigheid bevat nie.

Andersins kan jou leser verwar word deur onsamehangende elemente. Natuurlik sal ’n heeltemal ongestruktureerde en totaal onverstaanbare teks jou gespreksgenote baie ontstel.