Die relevansie van die verslag is dat dit jou al die inligting gee sonder dat jy honderd bladsye hoef te gaan. As ons onsself moet beperk om die uitruilings tydens vergaderings te kopieer, sou u dokumente van groot omvang hê. Maar dit word vermy wanneer die verslae gedoen word en veral wanneer dit met die regte metodologie gedoen word. By die werksvergaderings, seminare, missies, baie punte word bespreek, lang aanbiedings word gemaak, swaar uitdagings word geïdentifiseer. Al hierdie moet aangebied word aan maatskappy personeel, seminare of borge van bedrywighede. dan, hoe om 'n relevante verslag te skryf in die konteks? Om dit te skryf, is nie 'n maklike taak nie, veral nie as u al die verpligte elemente in 'n verslag moet uitlig nie.

Algemeen en spesifiekhede in die skryf van 'n verslag

Die verslag moet die besluite wat tydens die vergadering gemaak is, sowel as die onderwerpe wat bestudeer is, volledig rapporteer. Dit moet die algemene lyne voorlê wat tydens die gesprekke aangevoer is. Dit is 'n betroubare maatstaf vir alle werknemers van die maatskappy. Inderdaad, nie almal kan op dieselfde tyd wees as gevolg van siekte of ander nie. Daarom kan die verslag op dieselfde vlak van inligting as die ander wees. die skryf van 'n verslag word aangebied in die vorm van 'n skryfwerk, dit is heeltemal anders as die notule of die eenvoudige stellings van die besprekings.

Indien dokumente by die vergadering aangebied word, moet dit genoem word. Plaas ook die webwerwe waar om dit te vind, of maak 'n fotokopie wat jy aan jou verslag sal heg. Wanneer besluite getref is dat aksies geneem moet word, sal dit nodig wees om te spesifiseer wie hulle sal uitvoer. Op dieselfde manier sal dit nodig wees om die uitvoeringstyd te bepaal wat tydens die vergadering bepaal is. Sodra hierdie aksies gedefinieer is, sal dit maklik wees om die vloer aan die kunstenaars op die volgende vergaderings te gee vir opsommings van wat konkreet gedoen is. Skryf 'n verslageis om te sorg vir 'n absolute neutraliteit, die punte wat reggestel moet word, moet die probleme wat tydens die vergadering ondervind word, aangewakker word. Bied ook al die positiewe wat opgemerk is.

Weet hoe om 'n relevante verslag te skryf

Un relevante verslag moet binne enkele ure van die geleentheid geskryf word. As jy die dae daarna wag, is dit seker dat jy belangrike inligting sal verlaat. Net so kan die onmiddellikheid van die skryfwerk u al die gebeure in hulle konteks plaas. Beknoptheid is die sleutelwoord in die skryf van 'n goeie verslag. Alle nodige inligting aan die leser moet direk uitstaan. Vermy die oorbodige of die beurt te lank. Gaan reguit na die punt.

LEES  'n Tipiese beleefde formule bestaan ​​gewoonlik uit 4 elemente

vir skryf 'n goeie verslag, is dit nodig om die punte aan te bied wat die agenda interesseer. Maak 'n perfek gestruktureerde teks, want dit sal lees meer vloeiend maak. Oor die algemeen is die aanbieding in 'n inleiding, 'n ontwikkeling en 'n slot 'n geskikte dokument. Jy kan soveel paragrawe in die liggaam van die verslag hê as wat punte bestudeer word. Die plan moet ook baie ernstig opgeneem word. Jy sal 'n analitiese plan maak as 'n enkele saak die hele vergadering in beslag geneem het. Aan die ander kant, as baie punte afgehandel is, sal jy 'n tematiese plan moet maak wat dit in dalende volgorde van belangrikheid sal aanbied. Op die vlak van die gevolgtrekking van die verslag sal dit nodig wees dat die punte wat nog bestudeer moet word, duidelik uitstaan. Dieselfde natuurlik vir die take wat nog uitgevoer moet word. Ten slotte, om 'n relevante verslag te skryf, sal dit verkieslik wees om redelik presiese kennis te hê in die veld waarin die vrae bespreek gaan word. Dit sal dit moontlik maak om kort en sintetiese tekste te produseer, met toepaslike terminologieë.

Kriteria vir die skryf van 'n verslag

waarneem kriteria vir die skryf van 'n verslag noodsaaklik is, maak dit dit moontlik om objektief en getrou aan gebeure te wees. Jy moet vermy om persoonlike menings te gee of te hou van wat besluit is. Jy moet vermy om al die toesprake van die deelnemers aan die vergadering te transkribeer. U moet u beperk tot die noem van die essensie van wat gesê is, die breë lyne.

Om dit te bereik, is dit u verantwoordelikheid om die inligting te kies. Vermy veral in die sorteerwerk om op die bykomstigheid te fokus terwyl die skoolhoof nie uit die verslag kom nie. Doen 'n werklike poging om die inligting in volgorde van belangrikheid op te som en te prioritiseer.

Vermy die gebruik van persoonlike terme, met ander woorde, vermy die "ek" sowel as die "WE", alles wat die persoonlike betrokkenheid van die skrywer voorstel. Aangesien jy so neutraal as moontlik moet bly, moenie byvoeglike naamwoorde of bywoorde gebruik nie. Wees versigtig om herhaling in u teks te verminder.

Net so moet alle kommentaar wat wegbeweeg van die debat, verbied word. Dit is ook belangrik om jou grammatika, woordeskat en taal te monitor jou spelling. Die Frans wat jy sal gebruik, moet onberispelik wees.

Kies die styl van die skryf van 'n verslag

Voordat jy begin, dink eers oor die keuse van die verslag skryfstyl wat jy gaan doen:

  • Die omvattende styl vir beginners

As dit die eerste keer is wat jy nodig het skryf 'n verslagDit is beter vir jou om te kies vir die uitputtende styl. Hierdie styl is selfs meer gepas wanneer aanbiedings by die seminaar of byeenkoms met PowerPoint gemaak is. Dit sal dus nodig wees om die inligting onnodig te verminder. Dit sal egter nodig wees om te dink aan die herwerking van u transkripsie, om te verhoed dat alles gesê word, wat nie meer 'n verslag sal wees nie. Om hierdie styl te kies, moet jy versigtig wees om die seminaar op te neem.

LEES  Hoe om duidelike en professionele e-posse te skryf?

U kan 'n geskikte toestel of die opnames wat deur die beheerkamer gemaak is, versoek wanneer die kamer toegerus is. As jy nie wil opneem nie, neem aantekeninge met korting soveel as wat jy kan. Wees doeltreffend en vinnig. Alle dokumente wat tydens die seminaar gedeel sal word, moet in u besit wees. Vir hierdie dokumente kan jy dit eenvoudig aan die notule heg. Daar is nie nodig om te herhaal nie. Maak net seker dat jy dit in die inhoud van die verslag insluit.

  • Gemengde styl

Dit sal 'n direkte styl hê en heeltemal neutraal. In debatteringsgevalle is dit meer gepas om 'n nominatiewe vorm te kies. Hierdie vorm sal dit moontlik maak om die naam, voornaam en dienste wat deur elk van die sprekers verteenwoordig word, te noem.

  • Op die vorm vlak

Beklemtoon die datum, die deelnemers en die program wat tydens die vergaderings gevolg is. Maak seker dat u inligting so betroubaar moontlik is deur dit op te dateer as die seminaar vorder.

Watter inligting moet in 'n verslag gevind word?

vir verslag doen oor 'n vergaderingU moet begin met die naam van die betrokke maatskappy. Sit ook die koördinate daarvan. Merk dan die titel van die dokument en die identiteit van die persoon wat dit geskryf het. Voeg ook die datum van jou vergadering by, asook die plek waar dit gehou word. Daarbenewens sal dit nodig wees om die persone wat eintlik aan die vergadering deelgeneem het, te tel. Noem ook die afwesiges sowel as diegene wat 'n verskoning gegee het vir hul afwesigheid.

Van al hierdie mense, beklemtoon ook hul onderskeie funksies binne die maatskappy. Beklemtoon vervolgens die doel van jou vergadering, wat algemeen na verwys word as die agenda. Stel dan die onderwerpe bekend wat bespreek is deur titels by elkeen te plaas. Dit sal nodig wees dat die besluite wat aan die einde van die debatte geneem word, duidelik uitstaan. Moenie vergeet om jou handtekening aan te bring nie, dit is belangrik dat ons die identiteit van die persoon weet wat die verslag geskryf het.

Aanbevelings vir die skryf van 'n missieverslag

La die verslag van 'n missie skryf is 'n nog meer spesifieke taak. Ouditmissies, humanitêre missies, geoktrooieerde rekenmeestersendings of selfs wettige missies moet in 'n verslag saamgevat word. Hierdie opsomming moet aan die missieborg gestuur word. In hierdie geval moet u u waarnemings uitlig, maar ook u aanbevelings en u ontledings:

  • Die opstelfase

Op die eerste bladsy van u verslag moet u die naam van die agente en die naam van die gemagtigde verteenwoordiger (s) vermeld. Die datums, die doel van die opdrag en die werklike duur van die opdrag moet ook verskyn. Op die opsommende vlak moet hy duidelik die mees voor die hand liggende aspekte van die missie toon. Dit is beter om 'n opsomming te maak voordat u die inleiding begin.

LEES  Sjabloon e-pos om te reageer op 'n versoek om inligting van 'n toesighouer

Die inleiding moet eenvoudig wees en die kwessies wat tydens die sending aangespreek is, volledig lys. In die ontwikkeling moet jy die maatskappye van die agent(e) aandui. Jy moet ook die noodsaaklikhede van die brief wat die sending magtig, transkribeer. Dit maak dit moontlik om die raamwerk en die begroting van die sending uit te lig.

  • Ander vermeldings

Die doel, die naam van die komitee van kundiges en hul funksies. Die metode van kundigheid, die probleme wat die voorreg van die missie was. Al hierdie moet op rekord gehou word. Telkens wanneer onderhoude met die lede van die struktuur gevoer word, is dit nodig om die ooreenstemmende verslae uit te voer en in die algemene verslag van die sending in te voeg.

As jy die anonimiteit van sommige van jou gespreksgenote tydens jou sending gewaarborg het, kan jy die inligting wat hulle aan jou gestuur het in nie-nominatiewe statistiese vorm transkribeer. Maak seker dat jy die gees van die agent merk met 'n goed uitgewerkte gevolgtrekking. Ten slotte kan jy die verslae aanheg vir ontledings, rekeninge, metings en bowenal 'n volledige bibliografie maak.

  • Klein aanbevelings

vir skryf 'n goeie verslag, die dokument moet bondig en bondig wees, jy kan grafika, foto's en selfs planne gebruik. As u ontledings baie gedetailleerde besonderhede het, sit dit in bylaes. Aangesien die dokument deur almal gelees kan word, vermy te tegniese terme en onbegryplik vir die algemene leser. As jy dit moet aanskakel, verduidelik hulle vinnig.

U verslag moet opskrifte en subopskrifte bevat met volpunte, paragrawe en nommering. Moenie voel dat u al die dokumente moet byvoeg nie. Beperk u in wese tot diegene wat u in u missieverslag genoem het. Vermy foute wat die professionele kant van u werk benadeel. Laai regstellingsagteware af soos Cordial of Antidote om foute reg te stel. Of laat iemand naby u 'n laaste leeswerk doen wat ook die relevansie van u werk sal beoordeel. Hy kan selfs vinnig vir jou sê of dit verstaanbaar is of nie.

Die verslag kan uiteindelik kort of selfs sinopties wees. Die een wat sinopties is, word gedoen met tafels in Word of Excel formaat. Aan die ander kant groepeer die stenografiese een al die inligting op 'n chronologiese manier deur 'n transkripsie uit te voer wat soms integraal kan wees. Skryf goed, jou verslag sal dien as 'n argief en bykomende inligting vir alle werknemers.