Deur sy vele ervarings het die mens ontdek watter houtsoorte die beste is om aan elkeen van sy behoeftes in materiale of energiebronne te voldoen.

Die eerste doelwit van hierdie MOOC is om hout as 'n stof in die boom en hout as 'n materiaal in die menslike lewe te verbind. Op die kruispad van hierdie twee wêrelde lê die anatomie, dit wil sê die sellulêre struktuur, wat dit moontlik maak om byna al die eienskappe van hout te verstaan.

Anatomie maak dit ook moontlik om die verskillende soorte hout te identifiseer en dit is die tweede doelwit van die MOOC: om hout op twee verskillende skale te leer herken, dié van die mikroskoop en dié van ons oog.
Hier is geen sprake van stap in die bos nie, maar in DIE HOUT.