Deesdae is dit moontlik om voordeel te trek uit 'n sekere aantal hulpmiddels en waarborge wat deur die staat ingestel is, soos die individuele waarborg van koopkrag. Dit is 'n waarborg wat bereken word oor 'n verwysingstydperk wat oor vier jaar versprei word, neem 31 Desember as die datum wanneer die berekeninge begin.

Boonop is dit 'n waarborg waarby baie werknemers kan baat, vandaar die belangrikheid daarvan om te weet wat dit dek en veral wat die bedrag is wat hulle sal ontvang. As jy meer wil weet, en bowenal om te verstaan ​​hoe bereken die waarde daarvan, hou aan om hierdie artikel te lees.

Wat is die definisie van die individuele koopkragwaarborg?

Die individuele waarborg van koopkrag, of deur afkorting Gipa, en 'n waarborg wat daarop gemik is om te vergoed vir 'n verlies in koopkrag van enige amptenaar, in die geval dat sy vergoeding nie gedurende die afgelope vier jaar verhoog het nie. Dit is moontlik om daarby baat te vind in die geval dat die evolusie van die werknemer se indekssalaris laer is in vergelyking met dié van die verbruikersprysindeks, en dit, oor 'n verwysingstydperk wat 4 jaar is.

Om te weet of jy op Gipa geregtig is of nie, is dit moontlik om te gebruik 'n aanlyn simulator. As jy in aanmerking kom, kan die simulator jou selfs die presiese bedrag gee wat jy sal kan insamel.

Wie is die begunstigdes van die individuele koopkragwaarborg?

Verskillende rolspelers in die wêreld van indiensneming kan onder sekere voorwaardes geregtig wees op die individuele waarborg van koopkrag.

LEES  Kansellering van die administratiewe sluiting van 'n aanlyn bestuursonderrigplatform

Eerstens is alle staatsamptenare besorg sonder enige vorm van spesifieke toestand.

Dan, kontrakwerkers wat onder 'n permanente kontrak (dienskontrak van onbepaalde duur) is in die geval dat hul vergoeding gemaak word na aanleiding van 'n berekening met inagneming van 'n indeks.

Laastens is daar ook kontrakwerkers vaste termyn (vastetermyn dienskontrak) wat op 'n deurlopende basis in diens geneem is, met dien verstande dat dit gedurende die laaste vier verwysingsjare vir dieselfde werkgewer is. Daarbenewens moet hul vergoeding, op dieselfde manier as kontrakwerkers op 'n permanente kontrak, om met behulp van 'n indeks bereken te word.

Oor die algemeen kan ons sê dat die individuele waarborg van koopkrag alle agente raak:

  • kategorie A;
  • kategorie B;
  • kategorie C.

Hoe om die individuele kragwaarborg te bereken?

As dit moontlik is om op 'n aanlyn-simulator staat te maak om te weet hoeveel Gipa jy kan ontvang, is dit steeds interessant om te verstaan ​​hoe dit bereken word.

U moet weet dat die vrywaring van die individuele waarborg van krag, wat ons G sal noem, word bereken deur die indeks bruto salarisse van 'n jaar (TGA) en die volgende formule te gebruik: G = TGA van die jaar waarin die verwysingstydperk begin x (1 + inflasie oor dieselfde verwysingstydperk ) – TGA van die jaar van die einde van dieselfde verwysingstydperk.

Om te bereken bruto jaarlikse indekssalarisse, of TBA, word die volgende formule gebruik:

TBA = IM op 31 Desember van die jare aan die begin en einde van die verwysingstydperk x die jaarlikse waarde van die indekspunt vir die twee jaar.

LEES  Gebruik Franse werkwoorde goed

Jy moet ook weet dat 'n agent wat deeltyds werk (of nie voltyds nie) oor die afgelope vier jaar, het steeds die reg om voordeel te trek uit Gipa in verhouding tot die tyd wat hy gewerk het. Die formule wat in hierdie geval gebruik gaan word, sal soos volg wees: G = TBA van die jaar waarin die verwysingstydperk begin x (1 + inflasie oor die hele verwysingstydperk) – TBA van die jaar waarin die verwysingstydperk eindig verwysing x hoeveelheid van werktyd op 31 Desember van die jaar waarin die verwysingstydperk eindig.

Om 'n algemene idee en leidrade te kry, moet jy weet dat die verwysingstydperk oor 4 jaar versprei is, en begin met die berekening op die vlak van 31 Desember. Wat die jaarlikse waardes van die indekspunt betref, hulle verander van jaar tot jaar. Die waarde was byvoorbeeld 56.2044 in 2017. Laastens, die inflasie wat tans in ag geneem word in die berekeninge is 4.36%.