Kollektiewe ooreenkomste: die regter wat 'n nietigverklaring uitspreek, kan besluit om die gevolge daarvan mettertyd te moduleer

Sedert die Macron-verordeninge, meer spesifiek Ordonnansie No. Die doel van hierdie stelsel: om kollektiewe ooreenkomste te verseker, deur die negatiewe gevolge wat terugwerkende kansellasie kan inhou te beperk.

Vir die eerste keer is die Kassasiehof gelei om na hierdie onderwerp te kyk, by geleentheid van 'n dispuut wat die kollektiewe ooreenkoms vir fonografiese uitgewery behels. Dit, onderteken op 30 Junie 2008, is uitgebrei na die hele sektor deur dekreet van 20 Maart 2009. Verskeie vakbonde het die kansellasie van sekere artikels van sy bylaag nr. 3, wat verband hou met diensvoorwaardes, vergoeding en maatskaplike waarborge vir salarisse versoek. kunstenaars.

Die eerste regters het die kansellasie van die litigiese artikels uitgespreek. Hulle het egter besluit om die uitwerking van hierdie kansellasie na 9 maande uit te stel, dit wil sê tot 1 Oktober 2019. Vir die beoordelaars was die doel om 'n redelike tydperk te laat vir die sosiale vennote om ooreen te kom oor 'n nuwe...

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Telewerk op aanbeveling van die beroepsgeneesheer: moet u daaraan voldoen?