Kollektiewe ooreenkomste: swak monitering van die werklading van 'n werknemer op 'n vaste dagbasis

’n Werknemer, rubriekskrywer in ’n radiomaatskappy, het beslag gelê op die nywerheidstribunaal nadat hy kennis geneem het van die beëindiging van sy dienskontrak in 2012.

Hy het sy werkgewer beskuldig van tekortkominge rakende die implementering van die jaarlikse enkelbedragooreenkoms in dae wat hy onderteken het. Hy het dus die nietigheid daarvan geëis, asook die betaling van verskeie bedrae, insluitend 'n aanmaning van oortyd.

In hierdie geval het 'n maatskappyooreenkoms wat in 2000 onderteken is, voorsiening gemaak vir die besondere situasie van bestuurders op vastekoersdae. Boonop het 'n wysiging aan hierdie ooreenkoms, wat in 2011 onderteken is, dit die verantwoordelikheid van die werkgewer gemaak, vir hierdie werknemers, om 'n jaarlikse evalueringsonderhoud te reël wat dek: die werklading, die organisasie van werk in die maatskappy, die artikulasie tussen die professionele aktiwiteit en die persoonlike lewe van die werknemer, die vergoeding van die werknemer.

Die werknemer het egter beweer dat hy nie baat gevind het by enige onderhoud oor hierdie onderwerpe, van 2005 tot 2009 nie.

Op sy beurt het die werkgewer dit geregverdig dat hy hierdie jaarlikse onderhoude vir 2004, 2010 en 2011 georganiseer het. Vir die ander jare het hy die bal na die werknemer se baan terugbesorg, aangesien dit aan...