Die toestel Kollektiewe oorgange ou "Transco" beoog om werknemers wie se werk in gevaar is te beskerm deur hulle 'n verhoging in vaardighede aan te bied deur middel van gesertifiseerde opleiding wat hulle voorberei vir belowende beroepe, terwyl hulle hul vergoeding tydens hierdie kursus verseker met die handhawing van hul dienskontrak.

Die operasionele implementering word uiteengesit in 'n omsendbrief van die Ministerie van Arbeid gedateer 11 Januarie 2021. Dit is versprei aan die betrokke Staatsdienste sowel as aan indiensnemingsakteurs in die gebiede.

Identifikasie van belowende beroepe.Lyste sal in elke gebied opgestel word om die finansiering van die paaie van werknemers na hierdie beroepe te prioritiseer. Op streeksvlak is hierdie lyste in die laaste kwartaal van 2020 opgestel. Hulle kan volgens indiensnemingsgebied afgebreek word en gedurende 2021 op 'n fyner territoriale vlak aangevul word.
Hierdie lyste word deur die Crefop bekragtig en word dan aan die akteurs meegedeel en op die webwerwe van die Direccte en die prefekture gepubliseer.

Ondersoek van lêers en finansiële ondersteuningPro-oorgange (ATPro) opdrag gee en aanvaar die versoek om finansiële ondersteuning van 'n professionele oorgangspad as deel van 'n Transco, veral met betrekking tot die konsekwentheid en relevansie daarvan. Sy

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  3D druk