Die staat stel elke jaar baie hulpmiddels en bonusse op. Met goeie rede, die lewenskoste wat al hoe belangriker word en werknemers dus nie kan klaarkom nie.

Onder hierdie bonusse kan ons noem koopkragpremie het in 2018 verskyn en wat sedertdien die waardedeelpremie geword het. Dit is 'n bonus wat aan alle werknemers van 'n maatskappy betaal word, onder sekere voorwaardes, met die voordeel om vrygestel te word van verskeie belasting en maatskaplike heffings.

As jy nie van hierdie oorvloed weet nie, hou aan om hierdie artikel te lees.
Toestel vir die jaar 2022.

Wat is die koopkragbonus?

Die koopkragpremie, of selfs die uitsonderlike koopkragbonus, is op 24 Desember 2018 deur Wet No 2018-1213 ingestel. Hierdie wet, ook bekend as die "Macron-bonus", is 'n wet wat elke jaar tot 2021 toegepas is. Die volgende jaar is dit vervang met die naam van waardedeelbonus. .

Dit is 'n bonus wat verseker dat alle maatskappye, ongeag hul grootte, al hul werknemers kan betaal 'n premie wat vrygestel is van enige soort:

  • belastingheffings;
  • maatskaplike koste;
  • inkomstebelasting ;
  • sosiale bydrae ;
  • bydraes.

Die betaling van die uitsonderlike koopkragbonus moet egter onder sekere voorwaardes geskied. Dit is inderdaad net gerig op werknemers wat 'n salaris het minder as 'n totaal van drie SMIC's. Met die voorwaarde dat hierdie waarneming gedoen word die 12 maande voor die betaling van die premie.

LEES  Vervoer in Frankryk

Die buitengewone koopkragbonus moet ook betaal word binne die tydperk wat die wet bepaal, sonder dat dit enige ander tipe of soort vergoeding kan vervang. Ten slotte, moet jy weet dat hierdie premie was beperk tot 3 000 euro selfs al kan hierdie plafon in sekere spesifieke gevalle verdubbel word.

Dit is die geval van maatskappye wat ’n winsdelingsooreenkoms onderteken het of selfs maatskappye wat nie meer as 50 werknemers het nie. Dit is ook die geval vir werkers wat in die geval van sekere opgraderingsmaatreëls op die tweede lyn geplaas word.

Die plafon van die buitengewone koopkragbonus word ook verdubbel indien die bonus aan 'n gestremde werker of deur 'n algemene belang organisasie.

Hoe word die koopkragbonus opgestel?

Die koopkragbonus moet op 'n sekere manier in maatskappye geïmplementeer word, en dit, deur'n groepooreenkoms wat onder sekere voorwaardes gesluit moet word. Eerstens is dit moontlik om dit op te stel deur middel van 'n konvensie, 'n kollektiewe ooreenkoms, of selfs deur 'n ooreenkoms tussen die werkgewer van 'n maatskappy en die verteenwoordigers van die vakbond.

Dan is daar die ooreenkomste wat op die vlak van die maatskaplike en ekonomiese komitee van 'n maatskappy gesluit is om die bonus op te stel. Andersins is dit ook moontlik om dit te doen deur bekragtiging of 'n konsepooreenkoms, met ten minste twee derdes van die personeel se stemme.

Laastens is dit moontlik dat die uitsonderlike koopkragbonus in maatskappye deur geïmplementeer sal word'n eensydige besluit, van die werkgewer. Met dien verstande dat laasgenoemde inlig die komitee sosiaal en ekonomies (CSE).

LEES  Entrepreneurskap: gratis opleiding om jou besigheid te ontwikkel

Wie kan voordeel trek uit die koopkragbonus?

Eers is daar werknemers onder 'n werkskontrakl, selfs al is hulle nog vakleerlinge, sowel as openbare amptenare met 'n EPIC of 'n EPA. En dit, op die datum waarop die bonus betaal sal word of wanneer die handtekening of eensydige besluitooreenkoms wat deur die werkgewer ingestel is, ingedien word.

Dan is daar alle korporatiewe beamptes, ingeval hulle 'n werkkontrak het. Sonder laasgenoemde sal die betaling van hul premie nie verpligtend wees nie en in die geval van 'n betaling sal hulle nie vrygestel wees soos deur die wet bepaal nie.

Ook tydelike werkers wat op die vlak van 'n gebruikersmaatskappy beskikbaar gestel word, is geregtig op die koopkragbonus wanneer die genoemde bonus betaal word. Of selfs wanneer sy ooreenkoms ingedien word.

Enfin, enige gestremde werker op die vlak van 'n onderneming en diens wat bystand verskaf deur werk voordele uit die koopkragbonus.