Enige territoriale agent sal waarskynlik eendag aan 'n risiko van korrupsie blootgestel word. Wat ook al sy missies is, hy kan hom in die moeilikheid bevind in die lig van 'n uitnodiging wat aan hom gerig is of omdat hy deelneem aan 'n besluit waarby een van sy familielede betrokke is of omdat hy 'n verkose amptenaar moet adviseer oor 'n sensitiewe besluit.

Plaaslike owerhede oefen veelvuldige magte uit en hulle is in kontak met verskeie gehore: maatskappye, verenigings, gebruikers, ander gemeenskappe, administrasies, ens. Hulle neem 'n beduidende deel van openbare aankope in Frankryk aan. Hulle voer beleide uit wat direkte gevolge op die lewens van inwoners en op die plaaslike ekonomiese struktuur het.

Om hierdie verskillende redes is hulle ook blootgestel aan risiko's van skending van eerlikheid.

Geproduseer deur die CNFPT en die Franse Anti-Korrupsie Agentskap, handel hierdie aanlyn kursus oor alle skending van eerlikheid: korrupsie, begunstiging, verduistering van openbare fondse, verduistering, onwettige neem van belange of invloedsmous. Dit gee besonderhede oor die situasies wat aanleiding gee tot hierdie risiko's in plaaslike openbare bestuur. Dit bied die maatreëls wat plaaslike owerhede kan neem om hierdie risiko's te antisipeer en te voorkom. Dit sluit ook bewusmakingsmodules vir territoriale agente in. Dit gee hulle die sleutels om gepas te reageer as hulle genader of gesien word. Dit is gebaseer op konkrete gevalle.

Hierdie kursus is toeganklik sonder spesifieke tegniese voorvereistes en baat ook by die insig van baie institusionele belanghebbendes (Franse Agentskap teen korrupsie, Hoë Owerheid vir die deursigtigheid van die openbare lewe, Verdediger van Regte, Nasionale Finansiële Aanklaer se kantoor, Europese Kommissie, ens.), territoriaal amptenare en navorsers. Dit roep ook op die ervaring van groot getuies.

LEES  Ontslag van 'n werknemer met siekteverlof: 'n noodsaaklike werwing, maar binne watter tydsraamwerk?

Lees verder die artikel op die oorspronklike webwerf →

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →