Mense wat kwesbaar is vir Covid-19: 2 kumulatiewe kriteria om voordeel te trek uit gedeeltelike aktiwiteit

Kwesbare werknemers wat die gevaar loop om 'n ernstige vorm van Covid-19-infeksie te ontwikkel, kan in gedeeltelike aktiwiteit geplaas word as hulle aan twee kumulatiewe kriteria voldoen.

Een van hierdie toestande hou verband met hul gesondheidstoestand of hul ouderdom. 12 sake is herdefinieer deur 'n besluit van 10 November 2020.

Die werknemer moet ook nie in staat wees om telewerk heeltemal te gebruik nie, en ook nie voordeel te trek uit die volgende beskermde maatreëls nie:

die isolasie van die werkstasie, veral deur die voorsiening van 'n individuele kantoor of, by gebreke daarvan, 'n reëling, om die risiko van blootstelling so veel as moontlik te beperk, veral deur die aanpassing van werksure of die opstel van materiële beskerming; die respek, in die werkplek en op enige plek wat die persoon tydens sy professionele aktiwiteit besoek, van versterkte versperringsgebare: versterkte handhigiëne, sistematiese dra van 'n chirurgiese tipe masker wanneer fisiese afstand nie gerespekteer kan word nie of in 'n geslote omgewing, met hierdie masker verander ten minste elke vier uur en voor hierdie tyd as dit nat of klam is; die afwesigheid of...