Is dit regtig nuttig om u salarisstrokie elke maand na te gaan? Dit is nie net nuttig nie, maar meer as nodig. Daar is gereeld 'n lang lys lompheid op betaalstrokies. Die foute is ongelukkig meer algemeen as wat u dink. 'N Derde van die werknemers sê dat hulle die afgelope twaalf maande 'n onakkuraatheid op hul salarisstrokie opgemerk het. Dit is wat blyk uit a IFOP-studie in 2015 oor hierdie onderwerp uitgevoer. Daar is dus 'n goeie kans dat u deur hierdie probleem geraak sal word. U het drie jaar om u geld op te eis. In situasies waar 'n fout in die skryf u salarisstrokie het gelei tot die nie-betaling van die bedrae wat u verskuldig is.

Kontroleer u salarisstrokie met die mees algemene foute

Hier is 'n paar foute wat u waarskynlik op u salarisstrokie sal sien. Elk van sy foute is 'n tekort. 'N Geldverlies wat in sommige gevalle aansienlik kan wees. As u senioriteit tien jaar nie in ag geneem is nie. Ek laat u dink aan die hoeveelheid geld wat u verloor het. Om nie eens te praat wanneer die tyd aanbreek nie, die berekening van u pensioen. Dit sal gebaseer wees op spoggerige betaalstrokies. Sommige maatskappye respekteer nie eens nie geldende kollektiewe ooreenkomste.

LEES  Wat u moet weet oor privaat verlof

Enkele voorbeelde van wydverspreide wangedrag

 • Verkeerde oortydgetalle
 • Verkeerde berekening van die aantal dae verlof
 • Oorskatting van totale bydraes
 • U senioriteit word nie in berekening gebring by die berekening van u salaris nie
 • Vergeet om kosteberigte te vergoed
 • Kollektiewe ooreenkoms word nie toegepas nie
 • Afwesigheid van ongespesifiseerde siekteverlof

Lys van die punte wat veral oorweeg moet word

1)      Algemene inligting

 • Naam en adres van u werkgewer
 • NAF- of APE-kode
 • Aanwysing van die instansie wat u werkgewer se bydraes vir maatskaplike sekerhede insamel en die nommer waarvoor die betalings gemaak word
 • Toepaslike kollektiewe ooreenkoms of herinnering aan die bepalings van die arbeidskode, met betrekking tot die duur van die betaalde verlof en die duur van die kennisgewingstydperke in geval van die beëindiging van die dienskontrak
 • Teenwoordigheid van betaalde verlof toonbank, RTT, kompenserende nagrus ...
 • Aantekeninge wat u aanmoedig om u salarisstrokie onbepaald te hou

2)      Die elemente vir die berekening van u salaris

 • U naam en die posisie wat u beklee
 • Posisie bereik in die hiërargie met betrekking tot die konvensionele klassifikasie (M1, M2, OS5), en vermelding van die koëffisiënt
 • U senioriteit
 • Bedrag van u bruto salaris
 • Datum en aantal ure gewerk waarop hierdie salaris verband hou
 • Salarisbetalingsdatum
 • Onderskeid tussen die ure wat betaal is teen die normale tarief en die ure wat toegeneem het met vermelding van die tarief wat vir elke groep toegepas word (nagure, oortyd, Sondag, openbare vakansiedae)
 • Tipe en bedrag van alle aanvullings tot bruto salaris (vind uit waarop u presies geregtig is)
 • Bedrag van die vervoertoelaag
 • Soort en bedrag van salarisaanvullings onderhewig aan bydraes van werknemers en werkgewers
 • Soort en bedrag van bydraes vir maatskaplike sekerheid
 • Tipe en bedrag van alle aftrekkings wat u uit u vergoeding gemaak het (wees veral versigtig as u siekverlof is of 'n ongeluk by die werk het)
 • Datums van u vakansie en die bedrag van u vergoeding gedurende hierdie periode
 • Bedrag en koers van die bronbelasting rakende u en inligting oor die bedrag verskuldig voor en na die onttrekking
 • Bedrag wat die werknemer eintlik ontvang het na al die berekeninge
LEES  Die formaliteite wat verband hou met bestuurs- en bestuurslisensie in Frankryk

Inligting wat geensins op u salarisstrokie mag verskyn nie

Dit is onwettig om 'n salarisstrokie vir u deelname aan 'n staking te gee. Ons kan ook nie na u vakbondmandaat verwys nie. En meer in die algemeen op enige inligting wat die regte van individue en individuele of kollektiewe vryhede skend.