Loonbesiering: waaruit bestaan ​​dit?

Ons praat van loonbeslag wanneer 'n skuldeiser van u werknemer u vra om 'n sekere bedrag direk uit die loon te trek. Hierdie heffing vind dan plaas sonder die toestemming van die werknemer, volgens beslissing van die hof.

As garnering moet u elke maand 'n bedrag betaal wat hoogstens gelyk is aan die garneringgedeelte van die salaris.

Beslaglegging op lone: ​​bedrag van die ontwykende breuk 2021

U kan slegs 'n deel van sy vergoeding invoer, bepaal deur 'n skaal wat sy jaarlikse vergoeding en die aantal afhanklikes in ag neem.

Gewoonlik word hierdie skaal van loonbesorgings en -oordragte elke jaar volgens besluit bepaal op grond van veranderinge in die huishoudelike verbruikersprysindeks wat deur INSEE gepubliseer word.

Aangesien hierdie indeks tussen Augustus 2019 en Augustus 2020 weinig verander het, is die skaal vanjaar nie weer beoordeel nie. Die 2020-skaal geld dus steeds in 2021.

Daar is egter 'n absoluut ontwykende breuk gelyk aan die hoeveelheid aktiewe solidariteitsinkomste (RSA) vir 'n enkele persoon (Kode