Wanneer u 'n onderneming verlaat, moet u 'n saldo vanaf enige rekening terugbesorg. Hierdie prosedure is van toepassing, of dit nou gaan om ontslag, kontraktuele kontrakbreuk, uittrede of bedanking. Die saldo van enige rekening is 'n dokument wat die somme opsom wat u werkgewer u moet betaal op die tydstip waarop u dienskontrak amptelik ontbind word. Volgens die regulasies moet dit in tweevoud geproduseer word en al die besonderhede bevat oor die bedrae wat betaal word (salaris, bonusse en toelaes, uitgawes, dae betaalde verlof, kennisgewing, kommissies, ens.) In hierdie artikel, ontdek die belangrikste punte van enige rekeningbalans.

Wanneer moet die werkgewer u die saldo van u rekening voorsien?

U werkgewer moet u ontvangsbewys vir die saldo van enige rekening gee wanneer u kontrak amptelik verval. Daarbenewens kan die saldo van enige rekening teruggestuur word wanneer u die maatskappy verlaat as u vrygestel is van kennisgewing, en dit, sonder om te wag vir die verstryking van die tydperk. Hoe dit ook al sy, u werkgewer moet u saldo vanaf enige rekening aan u teruggee sodra dit gereed is.

LEES  Herinnering aan die uiteensetting van die cyberkourtoisie

Wat is die voorwaardes vir die geldigheid van die saldo van enige rekening?

Die saldo van enige rekening moet aan verskeie noodsaaklike voorwaardes voldoen om geldig te wees en 'n ontledende effek te hê. Dit moet op die dag van sy bevryding gedateer word. Dit is ook verpligtend dat dit deur die werknemer onderteken word met die aantekening ontvang vir die saldo van enige rekening, met die hand geskryf. Dit is ook belangrik dat die ses-maande-uitdagingsperiode vermeld word. Laastens moet die kwitansie in twee eksemplare opgestel word, een vir die onderneming en die ander vir u. Buiten die ses maande periode kan die bedrae waaruit die werknemer moes voordeel trek, nie meer geëis word nie.

Is dit moontlik om te weier om die saldo van enige rekening te teken?

Die wet is duidelik: die werkgewer het die verpligting om die verskuldigde bedrae sonder versuim te betaal. Selfs as u weier om die saldo van enige rekening te teken, beteken dit nie dat u met leë hande moet wegkom nie.

Enige poging om u te druk om die dokument te onderteken, is volgens die wet strafbaar. Niks dwing jou om iets te teken nie. Veral as jy vind tekorte aan die dokument.

Let daarop dat dit heel moontlik moontlik is om die bedrae wat in die saldo van enige rekening ingevoer is, te betwis. As u u handtekening gedeponeer het, het u ses maande om u klag in te dien.
Aan die ander kant, as u geweier het om die kwitansie te onderteken, het u een jaar om die saldo van enige rekening te betwis.

Die parameters wat verband hou met die dienskontrak is onderhewig aan 'n periode van twee jaar. En ten slotte moet besware rakende 'n salaris-element binne drie jaar gemaak word.

LEES  Verbeter jou loopbaan met ons e-possjablone!

Die stappe wat u moet volg om 'n saldo van enige rekening te betwis

Let daarop dat 'n weiering van 'n saldo van enige rekening aan die werkgewer gestuur moet word deur middel van 'n geregistreerde brief met ontvangsbewys. Hierdie dokument moet die redes vir u verwerping en die betrokke somme bevat. U kan die saak op vriendskaplike wyse oplos. Daarbenewens is dit moontlik om die lêer by die Prud'hommes in te dien as die werkgewer u nie binne die vasgestelde tydsbepaling antwoord gee nie na aanleiding van die klagtes wat u ingedien het.

Hier is 'n voorbeeldbrief om die ontvangsbedrag van u saldo van enige rekening te betwis.

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum

Geregistreerde brief AR

Onderwerp: Wedstryd van die bedrag wat ingesamel word vir die saldo van enige rekening

Mevrou,

Werknemer van u onderneming sedert (datum van huur) as (pos beklee), het ek my funksies op (datum) verlaat om (rede vir vertrek).

As gevolg van hierdie gebeurtenis het u 'n balansbewys vir enige rekening op (datum) aan my uitgereik. In hierdie dokument word alle somme en skadeloosstellings aan my uiteengesit. Nadat ek hierdie kwitansie onderteken het, het ek 'n fout van u kant besef. Inderdaad (verduidelik die rede vir u dispuut).

Ek vra u dus om 'n regstelling aan te bring en die ooreenstemmende bedrag te betaal. Ek versoek u ook om die erns en dringendheid van my benadering in ag te neem.

Onderhewig aan al my regte en toekomstige regte, aanvaar, mevrou, my beste groete.

 

                                                                                                                            Handtekening

 

LEES  Vyf wenke om jou sinne ligter te maak

En hier is 'n voorbeeldbrief om die ontvangs van 'n saldo van enige rekening te erken

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum

Geregistreerde brief AR

Onderwerp: Erkenning van ontvangs van die saldo van enige rekening

Ek, die ondergetekende (Naam en voorname), (volledige adres), verklaar ter ere dat ek hierdie (datum van ontvangs) my sertifikaat van diens ontvang het na aanleiding van (rede vir vertrek). Vir die saldo van enige rekening erken ek dat ek die bedrag van (bedrag) euro na beëindiging van my kontrak op (datum) op (datum) verkry het.

Die bedrag wat ontvang is, word soos volg uiteengesit: (gee die aard van al die bedrae wat in die kwitansie aangedui word: bonusse, skadeloosstellings, ens.).

Hierdie saldo-ontvangs vir enige rekening is in tweevoud weergegee, waarvan een aan my gegee is.

 

Gedoen te (stad) op (presiese datum)

Vir saldo van enige rekening (moet met die hand geskryf word)

Handtekening.

 

Hierdie soort benadering het betrekking op alle soorte dienskontrakte, CDD, CDI, ens. Aarzel nie om advies by 'n kundige in te win vir meer inligting nie.

 

Laai 'voorbeeld-brief-om-dispuut-die-bedrag-ontvang-uit-u-saldo-van-enige-rekening-1.docx' af te laai

voorbeeldbrief om die bedrag van 'n ontvang-uit-u-saldo-van-enige-rekening-1.docx te betwis - 9280 keer afgelaai - 15,26 Kb

Laai "model-brief-om-ontvangs-ontvangs-saldo-van-enige-rekening.docx" af

brief-sjabloon-om-ontvangs-van-'n-saldo-van-enige-rekening.docx te erken - 9209 keer afgelaai - 15,13 Kb