Verskeie faktore kan daartoe lei dat 'n onderneming nie meer die salarisse van sy personeel betaal nie. Op sy beste is dit bloot 'n toesig- of boekhoudfout. Maar in die ergste geval is u wanbetaling die gevolg van u besigheid se finansiële probleme. Maar selfs onder hierdie voorwaardes moet u werkgewer sy uitgawes betaal, veral die vergoeding van sy werknemers. In die geval van te laat of nie betaling van lone, kan werknemers natuurlik eis dat hul betaling betaal word.

Rondom die salarisbetaling

Soos hulle sê, alle werk verdien betaling. In ruil vir elkeen van sy prestasies in sy pos moet elke werknemer dus 'n bedrag ontvang wat ooreenstem met sy werk. Die vergoeding word in sy dienskontrak gespesifiseer. En moet voldoen aan die wettige en kontraktuele bepalings waaraan elke maatskappy in Frankryk onderworpe is.

Ongeag watter entiteit u werk, dit is verplig om u die salaris te betaal wat in u dienskontrak ooreengekom is. In Frankryk ontvang werkers elke maand hul lone. Dit is artikel L3242-1 van Arbeidskode wat hierdie standaard spesifiseer. Slegs seisoenale werkers, tussenposes, tydelike werknemers of vryskutters ontvang hul betalings elke twee weke.

Vir elke maandelikse betaling moet daar 'n betaalstrokie wees wat die duur van die werk wat gedurende die maand uitgevoer is, bevat, sowel as die bedrag wat u betaal het. Hierdie betaalstrokie bevat besonderhede van die betaalde bedrag, insluitend: bonusse, basissalaris, terugbetalings, afbetalings, ens.

Wanneer word die salaris as onbetaald beskou?

Soos die Franse wet bepaal, moet u salaris maandeliks en deurlopend aan u betaal word. Hierdie maandelikse betaling is aanvanklik ontwerp om ten gunste van die werknemers te werk. Die salaris word as onbetaal beskou as dit nie binne een maand betaal is nie. U moet tel vanaf die betaaldatum van die vorige maand. As die loonoorplasing gereeld op die 2de van die maand plaasvind, is daar 'n vertraging as die betaling eers tot die 10de plaasvind.

Wat is u gebruik in die geval van onbetaalde lone?

Die howe beskou die wanbetaling van werknemers as 'n ernstige oortreding. Al is die oortreding geregverdig deur wettige redes. Die wet veroordeel die daad om werknemers nie te betaal vir werk wat reeds gedoen is nie.

Oor die algemeen vereis die arbeidshof dat die onderneming die betrokke bedrae moet betaal. In die mate wat die werknemer benadeel is as gevolg van hierdie vertraging, is die werkgewer aanspreeklik om hom skadevergoeding te betaal.

As die probleem met verloop van tyd voortduur en die bedrag van die uitstaande betalings beduidend word, sal die dienskontrak oortree word. Die werknemer sal sonder werklike rede ontslaan word en sal voordeel trek uit verskillende skadeloosstellings. Dit is 'n kriminele oortreding as u nie werknemer betaal nie. As u besluit om 'n klag in te dien, moet u dit doen gedurende die drie jaar wat volg op die datum waarop u salaris nie aan u betaal is nie. U sal na die nywerheidstribunaal moet gaan. Dit is hierdie prosedure wat beskryf word in artikel L. 3-3245 van die Arbeidskode.

Maar voordat u daarby uitkom, moet u eers 'n eerste benadering probeer. Deur byvoorbeeld te skryf aan die bestuurder van die departement wat die betaalstrokies in u onderneming bestuur. Hier is twee voorbeelde van e-pos om die situasie vriendelik op te los.

Voorbeeld 1: Eis vir onbetaalde lone vir die vorige maand

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum

Onderwerp: Eis vir onbetaalde lone

Meneer,

Sedert (huurdatum) in u organisasie werk, betaal u my gereeld die bedrag van (salarisbedrag) as maandelikse salaris. Getrou aan my pos, het ek ongelukkig die slegte verrassing gehad om te sien dat die oordrag van my salaris, wat gewoonlik plaasvind op (die normale datum) van die maand, is nie vir die maand (…………) uitgevoer nie.

Dit plaas my in 'n uiters ongemaklike situasie. Dit is tans vir my onmoontlik om my heffings te betaal (huur, kinders se uitgawes, leningsgeld, ens.). Ek sal dus dankbaar wees as u hierdie fout so gou moontlik kan regstel.

In afwagting op 'n vinnige reaksie van u, aanvaar asseblief my groete

                                                                                  Handtekening

 

Voorbeeld 2: Klag vir verskeie oninvorderde lone

 

Julien dupont
75 bis rue de la grande porte
75020 Parys
Tél. : 06 66 66 66 66
julien.dupont@xxxx.com 

Meneer / Mevrou,
fonction
adres
Poskode

In [Stad], op [Datum

Onderwerp: Eis vir betaling van lone vir die maand… LRAR

Meneer,

Ek wil u hieraan herinner dat ons gebonde is aan 'n dienskontrak gedateer (huurdatum) vir die posisie van (u pos). Dit bepaal 'n maandelikse vergoeding van (u salaris).

Ongelukkig het ek vanaf die maand van (die eerste maand waarin u u salaris nie meer ontvang het nie) tot die maand van (die huidige maand of die laaste maand waarin u nie u salaris ontvang het nie). nie betaal is nie. Die betaling van my lone, wat normaalweg op (die geskeduleerde datum) en op (datum) moes plaasvind, is nie gemaak nie.

Hierdie situasie berokken my ernstige skade en bring my persoonlike lewe in die gedrang. Ek versoek u om hierdie ernstige tekortkoming so spoedig moontlik reg te stel. Dit is u verantwoordelikheid om my salaris aan my beskikbaar te stel vir die periode vanaf (……………) tot (…………….) Na ontvangs van hierdie brief.

Ek wil u meedeel dat daar geen onmiddellike antwoord van u is nie. Ek sal gedwing word om die bevoegde owerhede aan te gryp om my regte te laat geld.

Aanvaar asseblief my heerlike groete, meneer.

                                                                                   Handtekening

 

Laai “Voorbeeld-1-eis-vir-onbetaalde lone-van-die-vorige-maand.docx” af

Voorbeeld-1-eis-vir-onbetaalde-salaris-van-die-vorige-maand.docx - 13836 keer afgelaai - 15,46 KB

Laai “Voorbeeld-2-eis-vir-verskeie-lone-nie-ontvang.docx” af

Voorbeeld-2-eis-vir-verskeie-lone-nie-betaalde.docx - 13527 keer afgelaai - 15,69 KB