Besonderhede en gratis modelbrief vir die vergoeding van u professionele uitgawes. Almal spandeer aan missies van u. Vir die behoeftes en aktiwiteite van jou besigheid is sy verantwoordelikheid. Arbeidsreg bepaal, hetsy op voorlegging van stawende dokumente of in die vorm van vaste tariewe, dat u die terugbetaalde bedrae sal terugbetaal. Die behandelingsprosedure kan egter soms pynlik en tydrowend raak. Dit is dus aan u om uself te organiseer en seker te maak dat u u geld terugkry. Daar is min kans dat ander vir u daaroor bekommerd sal wees.

Wat is die verskillende soorte sakekoste?

Van tyd tot tyd kan u in die loop van u werk onderhewig wees aan sakekoste. Dit is die nodige uitgawes wat u moet opdok tydens die uitvoering van u pligte en wat gekoppel is aan die uitvoering van u aktiwiteit. Die meeste van hierdie onkostesverslae is die verantwoordelikheid van die maatskappy.

Die sogenaamde professionele uitgawes kan verskillende aspekte inhou, waarvan die belangrikste:

  • Vervoerkoste: wanneer u per vliegtuig, trein, bus of taxi reis vir 'n sending of om na 'n professionele vergadering te gaan;
  • Kilometerstandkoste: as die werknemer sy eie voertuig gebruik vir 'n sakereis (bereken volgens 'n kilometerskaal of hotelnagte);
  • Spysenieringskoste: vir sakemiddae;
  • Professionele mobiliteitskoste: gekoppel aan die verandering van posisie wat lei tot 'n verandering in die woonplek.
LEES  Verbeter jou skriftelike en mondelinge kommunikasie

Daar is ook :

  • Dokumentasiekoste,
  • Koste vir aantrek,
  • Verblyfkoste
  • Telewerkkoste,
  • Die koste van die gebruik van IKT-instrumente (nuwe inligting- en kommunikasietegnologieë),

Hoe word die vergoeding van professionele uitgawes uitgevoer?

Ongeag die aard van die uitgawes wat aangegaan word, kan die bepalings en voorwaardes vir die vergoeding van uitgawes twee vorme aanneem. Of daarvoor voorsiening gemaak word in die dienskontrak, of dat hulle deel uitmaak van 'n praktyk in die onderneming.

Betaling kan geskied deur direkte vergoeding van die werklike koste, dws al die betalings wat aangegaan is. Dit gaan oor die koste van telewerk, die gebruik van IKT-instrumente, professionele mobiliteit, of die koste wat werknemers in die buiteland aangegaan het. As sodanig dra die werknemer sy verskillende onkostes aan sy werkgewer oor. Sorg dat u dit vir ten minste drie jaar hou.

Dit is ook moontlik dat u so nou en dan 'n vaste vergoeding ontvang. Hierdie metode word gebruik vir herhalende koste, byvoorbeeld vir 'n handelsagent. In hierdie geval is laasgenoemde nie verplig om sy uitgawes te regverdig nie. Plafonne word deur die belastingadministrasie bepaal en wissel volgens die aard van die koste (maaltye, vervoer, tydelike verblyf, verwydering, kilometers-toelaes). As die perke egter oorskry word, kan die werkgewer u stawende dokumente vereis. Daar moet op gelet word dat maatskappydirekteure nie geregtig is op hierdie vaste toelaag nie.

Die proses vir die eis van vergoeding van professionele uitgawes

Oor die algemeen sal die terugbetaling van u professionele uitgawes geskied nadat u die stawende dokumente by die rekenmeestersafdeling of die menslike hulpbronbestuurder ingedien het. Die saldo sal normaalweg op u volgende betaalstrokie verskyn en die bedrag sal na u rekening oorgedra word.

LEES  Professionele e-pos handtekening

U het drie jaar tot u beskikking om bewys te lewer van u professionele uitgawes en sodoende vergoed te word. Buiten hierdie tydperk is u baas nie meer verplig om dit te betaal nie. As u per ongeluk of deur die vergeet of om watter rede ook al, ons u geld nie terugbesorg nie. Dit is die beste om vinnig in te gryp deur 'n terugbetalingsversoekbrief aan u besigheid te stuur.

Om u te help, is hier twee voorbeeldbriewe om u versoek in te dien. Hoe dit ook al sy. Maak veral seker dat u die oorspronklike ondersteunende dokumente byvoeg en kopieë vir u bewaar.

Voorbeeld van 'n brief vir 'n normale versoek om vergoeding van professionele uitgawes

 

Van Naam Voornaam werknemer
adres
Poskode

Maatskappy ... (Maatskappynaam)
adres
Poskode

                                                                                                                                                                                                                      (Stad), op ... (Datum),

Onderwerp: Versoek om terugbetaling van professionele uitgawes

(Meneer), (Mevrou),

Na aanleiding van die uitgawes aangegaan tydens my laaste missies. En wil nou voordeel trek uit die vergoeding van my professionele uitgawes. Hiermee stuur ek u die volledige lys van my betalings in ooreenstemming met die prosedure.

Daarom het ek 'n reis onderneem van _____ (plek van vertrek) na _____ (plek van bestemming van die sakereis) van ________ tot _____ (reisdatum) om verskeie belangrike konferensies by te woon vir die ontwikkeling van ons maatskappy. Ek het tydens my reis 'n vliegtuig daarheen en terug geneem en verskeie taxiritte gemaak.

By hierdie uitgawes word my hotelverblyf en ete-uitgawes gevoeg. Ondersteunende dokumente wat getuig van al my bydraes is by hierdie aansoek aangeheg.

In afwagting van 'n gunstige reaksie van u, vra ek u om my respekvolle groete te ontvang.

 

                                                                        Handtekening

 

LEES  Ken die gebruikskodes in die professionele konteks

Voorbeeld van 'n brief waarin u professionele uitgawes vergoed in geval van weiering deur die werkgewer

 

Van Naam Voornaam werknemer
adres
Poskode

Maatskappy ... (Maatskappynaam)
adres
Poskode

                                                                                                                                                                                                                      (Stad), op ... (Datum),

 

Onderwerp: Eis vir vergoeding van professionele uitgawes

 

Meneer Direkteur,

In die loop van my pligte moes ek verskeie sakereise na die buiteland onderneem. As werknemer van [funksie] het ek vir 4 dae na [bestemming] gegaan vir spesifieke missies wat verband hou met my posisie.

Met toestemming van my lynbestuurder het ek in my eie voertuig gereis. Ek het altesaam [aantal] kilometers afgelê. Hierby moet die koste van etes en verskeie nagte by die hotel gevoeg word, vir 'n totale bedrag van [bedrag] euro.

Die wet bepaal dat hierdie onderneming die professionele uitgawes moet dra. Ten spyte van die feit dat al die nodige stawende dokumente met my terugkeer aan die rekenmeestersafdeling gegee is, het ek nog nie die verwante betaling tot op datum ontvang nie.

Dit is die rede waarom ek u vra om in te gryp sodat ek so spoedig moontlik vergoed kan word. U sal 'n afskrif van al die fakture vind wat my versoek regverdig.

Terwyl u u vooraf bedank vir u hulp, aanvaar asseblief, meneer die direkteur, die versekering van my grootste agting.

 

                                                                       Handtekening

 

Laai "Voorbeeld van brief vir 'n normale versoek vir terugbetaling van professionele uitgawes af"

voorbeeld-van-brief-vir-'n-normale-versoek-vir-terugbetaling-van-mens se-professionele-uitgawes.docx – 11682 keer afgelaai – 20,71 KB

Laai "Voorbeeld van brief vir die versoek om terugbetaling van professionele uitgawes in die geval van weiering deur die werkgewer af"

voorbeeld-van-brief-vir-die-versoek-vir-terugbetaling-van-professionele-uitgawes-in-geval-van-weiering-deur-die-werkgewer.docx – 11822 keer afgelaai – 12,90 KB