Na ons artikel om jou te help om 'n e-pos te skryf om te reageer op 'n versoek om inligting van van 'n kollegaHier is 'n artikel om u te help reageer op 'n versoek om inligting van 'n studieleier.

Enkele wenke om te reageer op 'n versoek om inligting van sy studieleier

Die inhoud van die e-pos wat aan u toesighouer gerig is, sal dieselfde wees as wat u aan 'n kollega kan stuur, net die toon verander. Wat ook al die onderwerp van die versoek om inligting is, u e-pos moet dus die volgende bevat:

  • Die herroeping van die versoek
  • Die mees akkurate elemente van antwoord moontlik, of indien nodig die aanduiding van iemand wat dit beter kan help as jy
  • 'N Vonnis wat aandui dat jy tot sy beskikking is.

Sjabloon e-pos om te reageer op 'n versoek om inligting van 'n toesighouer

Hier is 'n e-pos sjabloon om behoorlik te reageer op 'n toesighouer wat jou vra vir inligting.

Onderwerp: Versoek om inligting oor projek X

Meneer / Mevrou,

Ek kom terug na jou versoek om inligting oor Projek X waaraan ek deel was. Sien asseblief die notule van die afskopvergadering van die projek en 'n afsluitingsverslag van die projek. Ek sluit ook die maandelikse mylpale in wat u 'n idee gee van die vordering van die projek oor die betrokke tydperk.

Ek laat myself toe om [kollega se naam] in 'n afskrif van hierdie e-pos te plaas. Hy is baie betrokke by die veld en sal jou beter as ek kan inlig oor al die operasionele aspekte van die projek.

Ek bly tot u beskikking vir verdere inligting,

Die uwe,

[Handtekening] "

LEES  Alles wat u moet weet oor die skryfstrategie op die werk