Sedert 2016 het verskeie universiteite en grandes écoles MOOC's aangebied om hoërskoolleerlinge in hul beroepsvoorligting te ondersteun. Hierdie MOOC's is so ontwerp dat opvoedkundige spanne hul inhoud as deel van aktiwiteite binne die skool kan gebruik.

Hierdie MOOC's is instrumente tot diens van onderwysspanne binne die raamwerk van ure wat aan leiding gewy is en stel studente in staat om eienaarskap van die vakke en kursusse te neem.

Die doel van hierdie MOOC is om hoërskoolopvoedkundige spanne te ondersteun in die gebruik van leidingbystand MOOC's, ten einde die MOOC met klaskameraktiwiteite te kombineer en 'n reaksie te verskaf wat aangepas is by die profiele en verwagtinge van die studente. , ter wille van verpersoonliking van leiding ondersteuning.

Dit laat diegene wat nie vertroud is met MOOC's nie, die nodige basis gee vir die ontdekking van MOOC's op FUN, en om die gebruik van MOOC's as 'n oriënteringshulpmiddel te vergesel.

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  2 Julie 2021 Professionele onderhoude kan tot 30 September 2021 gevoer word. Professionele assesserings- of inventarisonderhoude, wat 'n verpligting van die werkgewer is en wat nie voor 30/06/2021 kon plaasvind nie, kan tot 30/09 / gevoer word 2021.