Een van my werknemers, wat dwelms neem en geld uit my winkel gesteel het, is om hierdie rede weens ernstige wangedrag ontslaan. Hy beskuldig my daarvan dat ek dit aan kliënte genoem het en meen daarom dat sy ontslag onder angswekkende omstandighede plaasgevind het. Kan hy vergoed word alhoewel hy 'n fout begaan het?

Die Kassasiehof het onthou dat selfs wanneer dit geregverdig word deur 'n ernstige skuld van die werknemer, die ontslag vir hierdie een, as gevolg van die lastige omstandighede wat daarmee gepaard gegaan het, 'n benadeling kan veroorsaak waarvan dit gegrond is om vergoeding te soek.

Dit het in die verlede reeds regspraak vasgestel waarvolgens die meriete van 'n skadevergoedingseis weens die lastige voorwaardes van die beëindiging van die dienskontrak onafhanklik is van die meriete van laasgenoemde.

In die onderhawige geval het 'n werknemer (kroegbestuurder) 'n eis tot die nywerheidstribunaal verwys vir skadevergoeding weens morele skade wat veroorsaak is deur die omstandighede van sy ontslag weens ernstige wangedrag wat volgens hom lastig is. Hy het sy werkgewer verwyt omdat hy in die openbaar oor die redes vir sy ontslag versprei het deur aan te dui dat hy ...