Ingevolge die bepalings van artikel L. 1233-3 van die Arbeidswetboek, is ontslag om ekonomiese redes 'n ontslag wat deur 'n werkgewer gemaak is om een ​​of meer redes wat nie inherent is aan die persoon van die werknemer nie, as gevolg van die afskaffing of transformasie van die werk of 'n wysiging, geweier deur die werknemer, van 'n wesenlike onderdeel van die dienskontrak, veral in die volgende: ekonomiese probleme, tegnologiese veranderinge, die beëindiging van die aktiwiteit van die onderneming, 'n reorganisasie van die besigheid nodig om sy mededingendheid te beskerm. In laasgenoemde hipotese is die vaste regspraak dat die reorganisasie van die onderneming wat nodig is om sy mededingendheid te beveilig, slegs geldig aangewend kan word as 'n bedreiging die mededingendheid van die maatskappy weeg en dat dit inderdaad hierdie bedreiging is. wat die reorganisasie regverdig wat gelei het tot die skrapping, wysiging of transformasie van poste (Soc. 31 Mei 2006, nr. 04-47.376 P, RDT 2006. 102, obs. P. Waquet; 15 Januarie 2014, nr. 12-23.869 , Dalloz-regspraak).

Die besorgdheid oor 'n beter organisasie stel die werkgewer dus nie vry van sy verpligting om so 'n "bedreiging" te kenmerk nie (Soc. 22 Sept. 2010, nr. 09-65.052, Dalloz-regspraak).

As die regter egter die werklikheid en die erns van die aangevoerde rede vir ekonomiese ontslag moet verifieer, behoort dit egter nie aan hom nie

Lees die artikel op die oorspronklike webwerf →

LEES  Werk in die omgewing en grondgebruikbeplanning